Preporuke za praćenje onkoloških bolesnika po završetku primarnog liječenja.

HDIO je kao krovno društvo internističkih onkologa u Republici Hrvatskoj izdalo preporuke za praćenje onkoloških bolesnika po završetku primarnog liječenja. Iste su tiskane tijekom 2016. i 2017. u Liječničkom Vjesniku u 5 zasebnih članaka: PRAĆENJE ONKOLOŠKIH BOLESNIKA – KLINIČKE PREPORUKE HRVATSKOG DRUŠTVA ZA INTERNISTIČKU ONKOLOGIJU HLZ-a 1. dio: rak dojke, rak tijela maternice, rak vrata maternice, …

Moja mala tajna

Osobita nam je čast pozvati vas na Kongres s međunarodnim sudjelovanjem pod nazivom: Problem oslabljene funkcije mjehura – MOJA MALA TAJNA. Poštovani, Osobita nam je čast pozvati vas na Kongres s međunarodnim sudjelovanjem,pod nazivom: Problem oslabljene funkcije mjehura – MOJA MALA TAJNA. Tema Kongresa je oslabljena funkcija mjehura, a Koalicija udruga u zdravstvu organizira ga …

Muško zdravlje – Brkati studeni

[box type=”info”]MOVEMBER (od moustache i November) predstavlja međunarodno prepoznatljiv naziv za projekt koji je inicirala grupa mladih ljudi iz Adelaida, Australija još 1999. godine. Godine 2004. u Australiji i Novom Zelandu projekt je uobličen u 30-dnevno puštanje/nošenje brkova u svrhu podizanja svijesti o problemu karcinoma prostate i depresije u muškaraca. lz projekta nastala je Fondacija …

Naputak vezan za potraživanje i izdavanje potvrda u obiteljskoj medicini u Hrvatskoj

Poštovani kolegice i kolege, dragi pacijenti, ostali korisnici administrativnih usluga u PZZ KoHOM, a u ranijem sazivu i HLK, su oko pitanja potvrda i drugih administrativnih poslova u obiteljskoj medicini s Ministarstvom zdravstva i HZZOom radili već dulje vrijeme. Detaljnija dokumentacija slijedi na kraju ovog dokumenta. Sav rad je pripremljen u Planu i programu mjera …

Prijedlog kriterija za dodjelu koncesija u PZZ

Odgovor na dopis HLK [box] Sveza: Dopis HLK Klasa: 900-01/16-01/69, Ur.broj:385-05/02-16-01 od 7. lipnja 2016. godine.[/box] Poštovani, Primili smo Vaš dopis kojim tražite prijedlog kriterija za dodjelu koncesija u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Naša udruga već se niz godina bavi promicanjem i unapređenjem koncepcije koncesija u PZZ te smo ovu vašu inicijativu dočekali sa optimizmom i …

Odluka skupštine o visini članarine

Poštovane kolegice i kolege! Skupština KoHOM-a održana dana 21.05.2016.g. u Solarisu Šibenik je donijela odluku o visini godišnje članarine: 600,00 kn za koncesionare 300,00 kn za liječnike zaposlenike domova zdravlja i mlade liječnike do 35 godina 50,00 kn za umirovljenike Potpisivanjem pristupnice i plaćanjem godišnje članarine postaje se članom Udruge sa svim pravima, te pravom …

Izvješće sa skupštine KoHOM-a

Drage kolegice i kolege! Upravo je završio 7.Kongres KoHOM-a u Solarisu u Šibeniku. Kongres je okupio 800 sudionika. Zahvaljujemo organizatorima na uspješnom Kongresu. Na Kongresu je održana redovna izborna Skupština KoHOM-a. Skupštini je prisustvovao 131 član sa pravom glasa. Nakon redovnog izvještavanja o radu Izvršnog odbora, tajnice, Nadzornog odbora i Mirovnog vijeća KoHOM-a, te prijedloga rada za iduće …

Tečaj za mentore za specijalizaciju iz obiteljske medicine

Poziv za prijavu Poštovane kolegice i kolege, Neizmjerno nam je drago izvijestiti Vas da će se Tečaj za mentore za specijalizaciju iz obiteljske medicine u organizaciji Katedre za obiteljsku medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Društva nastavnika opće obiteljske medicine održati na Školi narodnog zdravlja Andrija Štampar, Rockefellerova 4, Zagreb Uvjeti za prijavu uključuju 5 godina specijalističkog …

Izbjeglička kriza – poziv KoHOM-a

Poštovane kolegice i kolege liječnici! U aktualnoj kriznoj situaciji s izbjeglicama – migrantima u kojoj se našla Hrvatska, mi liječnici obiteljske medicine ćemo kao i uvijek učiniti sve da pomognemo ugroženima. U zadnja dva dana u Hrvatsku je ušlo 15.400 izbjeglica. Najveći teret podnijela je i podnijeti će Vukovarsko-srijemska, Osječko-baranjska, Sisačko-moslavačka županija i Grad Zagreb. …

Obavijest kriznog stožera Ministarstva zdravlja

MJERE ZA ZAŠTITU OD ZARAZNIH BOLESTI I SADRŽAJ ZDRAVSTVENOG PREGLEDA OSOBA TRAŽITELJA AZILA I AZILANATA, STRANACA POD PRIVREMENOM ZAŠTITOM I STRANACA POD SUPSIDIJARNOM ZAŠTITOM Procjena rizika od zaraznih bolesti Na temelju prikaza epidemiološke situacije Svjetske zdravstvene organizacije u zemljama iz kojih se iščekuje najveći broj migranta kao što su Sirija, Afganistan, Eritreja i druge azijske …

1. konferencija Hrvatskog udruženja za bihevioralno-kognitivne terapije

Poziv na sudjelovanje na 1. konferenciji Hrvatskog udruženja za bihevioralno-kognitivne terapije s međunarodnim sudjelovanjem Drage kolegice i kolege, čast nam je pozvati Vas na 1. konferenciju Hrvatskog udruženja za bihevioralno-kognitivne terapije koja će se održati od 24. do 26. rujna 2015. godine u Zagrebu, povodom obilježavanja 20 godina djelovanja Hrvatskog udruženja za bihevioralno-kognitivne terapije (HUBIKOT). Cilj je …