home NOVOSTI Koncesijski ugovor ??

Koncesijski ugovor ??

OGLEDNI PRIMJERAK KONCESIJSKOG UGOVORA KAKO GA VIDE LIJEČNICI – POTENCIJALNI KONCESIONARI:

Prijedlog ugovora o koncesiji za djelatnost obiteljske (opće) medicine, stomatološke zdravstvene zaštite, zdravstvene  zaštite dojenčadi i predškolske djece, zdravstvene zaštite žena i laboratorijske dijagnostike – za FIZIČKU osobu

Nastavak na linku

http://www.kohom.hr/mm/wp-content/uploads/pdf/ogledni-primjerak-koncesijskog-ugovora-kako-ga-vide-lijecnici.pdf