Kako bismo Vam olakšali svakodnevni rad u Vašim ordinacijama, ovim putem Vam dostavljamo obrazac evidencije o radnom vremenu radnika koji ste dužni voditi sukladno Pravilniku i sadržaju evidencije o radnicima http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_03_37_862.html

Popunjavanje obrasca je obvezno za radnike a ne za poslodavca.

Preuzmite pojednostavljeni obrazac evidencije: Evidencija o radnom vremenu radnika – pojednostavljena