PREDMET: Popunjavanje tiskanice izvješća o privremenoj nesposobnosti/spriječenosti za rad

popunjavanje-tiskanice-imgPoštovane/i, u skladu s traženjem Koordinacije hrvatske obiteljske medicine (KoHOM) daje se uputa i primjeri vezano za popunjavanje tiskanice izvješća o privremenoj nesposobnosti/spriječenosti za rad (u daljnjem tekstu: lzvješće).

Napominjemo da je na poleđini lzvješća, čiji prikaz dostavljamo u nastavku, u “Legendi” objašnjeno što izabrani doktor upisuje u koju rubriku kako bi poslodavac, sukladno “Obavijesti za poslodavca” koja je također otisnuta na poleđini lzvješća, mogao obračunati naknadu plaće osiguraniku tijekom privremene nesposobnosti za rad, a s obzirom da lzvješće više ne sadrži šifru po međunarodnoj klasifikaciji bolesti (MKB).

Cijeli dokument pogledajte na poveznici.