Poštovani,

u posljednje vrijeme javljaju nam se kolege povodom dopisa ravnatelja domova zdravlja iz cijele Hrvatske sa zahtjevima za naknadu štete uslijed novčanih kazni HZZO-a koje su navodno u ime liječnika podmirili domovi zdravlja.

Istim dopisima ravnatelji potražuju od svojih zaposlenika, nositelja timova ili liječnika koji privremeno rade u ambulantama, naknadu štete koju je dom zdravlja pretrpio plaćanjem takvih kazni te istima traže suglasnost za uskratu dijela plaće kako bi se namirila takva šteta.

Ovim putem Vas želimo upoznati da su takvi zahtjevi pretežno neosnovani te u većini slučajeva predstavljaju zastrašivanje liječnika obiteljske medicine, zaposlenika domova zdravlja. Naime, da bi liječnik bio odgovoran za takvu štetu, a time bio u obvezi istu nadoknaditi, sukladno Zakonu o radu, takva šteta od strane liječnika obiteljske medicine mora biti počinjena namjerno ili iz krajnje nepažnje. U većini slučajeva takva šteta se ne može smatrati da je počinjena namjerno ili krajnjom nepažnjom već bi se radilo o pogrešci uslijed preopterećenosti (administrativne i svake druge) u poslovanju na koje godinama upozoravamo.

Stoga, svi zaposlenici kojima se ravnatelji obrate sa takvim zahtjevima, ukoliko smatraju da nisu krivi, odnosno da šteta nije nastala namjerno ili iz krajnje nepažnje, nisu dužni takvu štetu podmiriti poslodavcu niti poslodavac smije prema obiteljskom liječniku poduzeti bilo kakve mjere zastrašivanja jer bi time kršio radnička prava. Jedina mogućnost da poslodavac pokuša namiriti takvu štetu, ukoliko zaposlenik nije dao suglasnost za uskratu dijela plaće, je da pred sudom podnese tužbu i dokaže, među ostalim, krajnju nepažnju ili namjeru, što je vrlo teško dokazati. Ukoliko bi poslodavac jednostrano, bez Vaše suglasnosti, uskratio Vam dio plaće kako bi nadoknadio navodnu štetu tada bi počinio prekršaj iz čl.228, st. 1. toč. 17. Zakona o radu kojom odredbom je za poslodavca propisana novčana kazna u iznosu od 31.000,00-60.000,00 kn, a za odgovornu osobu (ravnatelja) od 4.000,00 – 6.000,00 kn. Temeljem navedenog, ukoliko dom zdravlja, odnosno Vaš poslodavac, jednostrano i bez Vaše suglasnosti, uskrati Vam dio plaće radi namirenja navodne štete, pozivamo Vas da isto prijavite najbližem Inspektoratu rada koji će pokrenuti odgovarajući prekršajni postupak protiv Vašeg poslodavca i odgovorne osobe.

Ukoliko smatrate da Vas se takvim dopisima i zastrašuje isto možete prijaviti Inspektoratu rada i tražiti zaštitu svojih prava.
Shodno navedenom, u slučaju da zaprimite takav dopis pozivamo Vas da se upoznate sa svojim pravima prije davanja takvih suglasnosti, a članove KoHOM-a da se uz to obrate predsjednicima svojih podružnica ili članovima IO-a kako bi ih se uputilo u daljnje postupanje te omogućila pravna pomoć.

Vaš KoHOM