HZZO – direkcija
n/p Fedor Dorčić, dr.med., Ravnatelj HZZO
Ministarstvo zdravstva RH
n/p Prof.dr. sc. Milan Kujundžić, dr.med.primarijus – ministar zdravstva
Hrvatska udruga poslodavaca (HUP)
n/p Mr.sc. Bernard Jakelić, dipl.iur, HUP
Udruga poslodavaca u zdravstvu
n/p mr. Dražen Jurković, dr.med. direktor UPUZ
Hrvatska udruga koncesionara u PZZ
n/p dr.med. Josipa Rodić, predsjednica HUKPZZ

Zagreb, 9.2.2017.

Originalni tekst: Povjerenstvo za tumačenje pravila HZZO-KoHOM

PREDMET: Inicijativa za osnivanje Povjerenstva za tumačenje Ugovora o provođenju zdravstvene zaštite u području PZZ – predlaže se

Poštovani,

Tijekom proteklih godina, a posebno tijekom posljednje, 2016. godine, primili smo brojne pritužbe kolega obiteljskih liječnika, primarnih ginekologa i primarnih pedijatara, iz cijele Hrvatske da su učestalo opominjani i novčano kažnjavani od strane HZZO, a radi nejasnih, često proturječnih i kompliciranih pravila, naputaka, odredaba koje se, u isto vrijeme, mijenjaju nekoliko puta godišnje te uključuju i do desetak stranica gusto napisanog i, pravno nejasnog, teksta.

Naravno, svjesni smo, i podržavamo činjenicu da pravila moraju postojati te da sustav kontrole mora funkcionirati radi zakonitog i financijski održivog poslovanja HZZO. Međutim, mi smo liječnici u praksi; prema službenom izvješću HZZO objavljenog na službenim web stranicama HZZO, iz godine u godinu, radimo sve više. Samo u 2016. godini, samo u obiteljskoj medicini, imali smo više od 50 000 000 pregleda.

Radimo puno i dalje nastojimo i nastojati ćemo raditi što bolje, ali za svako pojedino pravo pacijenta:

  • bolovanje
  • lijek na recept
  • nalog za sanitetski prijevoz
  • putni nalog
  • kućnu njegu
  • fizikalnu terapiju u kući
  • uputnicu

MI, kao pojedinci, svatko SAM i OSOBNO, za razliku od bolničkih doktora, odgovorni smo za svaku pojedinu odluku o svakoj pojedinoj, gore navedenoj, stavci i to stručno, etički, krivično, kazneno i materijalno.
Za svaku svoju odluku odgovaramo pojedinačno, svojom osobnom imovinom! Istovremeno, suočeni sa potrebama teških, onkoloških, pedijatrijskih bolesnika čiju terapiju preporučuju bolnički specijalisti, a mi odgovaramo sa svih navedenih aspekata! I mi smo liječnici i želimo samo najbolje za svoje pacijente!

PZZ – obiteljski liječnik, ginekolog i pedijatar- jedine su djelatnosti u RH koje MORAJU nadoknaditi štetu koju su svojim prekomjernim radom nanijeli HZZO-u! Jedini su dio javne i državne djelatnosti koji plaćaju kazne za svaki administrativni propust koje su počinili jer nisu znali pravovremeno protumačiti svaku od bezbroj stavki desetina Pravilnika i uredbi koje su podložne promjeni nekoliko puta godišnje, a koje ne znaju jednoznačno protumačiti niti ovlašteni kontrolori Zavoda!
Mišljenja smo da je nužno osigurati dosljedno i ujednačeno tumačenje svih Pravilnika, uredbi i naputaka kojima se regulira naš svakodnevni rad te ujednačavanje procesa kontrole i sankcioniranja u praksi. Nužno je osigurati pravnu i dostupnu pomoć liječnicima u praksi te osigurati mogućnost prigovora neovisnom arbitražnom tijelu.

Stoga, kao partneri HZZO predlažemo da se imenuje: „Povjerenstvo za tumačenje Ugovora za provođenje zdravstvene zaštite u segmentu PZZ“.

Članovi Povjerenstva: predstavnici HZZO – kontrolor i pravnik, predstavnici liječnika praktičara u PZZ- dva liječnika iz KoHOM i dva liječnika iz HUKPZZ, predstavnik ravnatelja domova zdravlja – UPUZ, predstavnik Ministarstva zdravstva.

Svrha Povjerenstva: liječnici bi svoje pritužbe na određene kazne poslali na procjenu i prosudbu. Rezultati bi se objavljivali kao primjeri te bi poslužili kao informacija o dvojbenim situacijama u kojima se ne snalazimo bez pomoći; tko/djelatnost, a ne osobno ime/i u čemu griješi, te kako to ispraviti u budućim istim ili sličnim prilikama. Isto tako, kolegama bi se osigurao siguran i neometan proces odlučivanja; bez straha da će uništiti osobnu i obiteljsku egzistenciju svojom odlukom o nekom pravu pacijenta/što je nedopustivo i nespojivo s liječničkom profesijom.

U nadi da su naše težnje za jasnim pravilima zajedničke, očekujemo Vaš odgovor.

S poštovanjem,

IO KoHOM