Koordinacija Hrvatske obiteljske medicine (KoHOM) još jednom upozorava zdravstvenu administraciju na neizdrživ položaj obiteljskih doktora koje se, na štetu pacijenata i medicinske struke, pokušava pretvoriti u administratore i računalne operatere HZZO-a.

U tom kontekstu izdvajamo tri najveća problema koji su situaciju u obiteljskoj medicini doveli do granica izdržljivosti i koji direktno utječu na kvalitetu liječenja naših pacijenata.

      1. LIJEKOVI PO PREPORUCI BOLNIČKIH SPECIJALISTA – Brojni lijekovi s Liste lijekova HZZO-a imaju klauzulu da se mogu propisati samo po preporuci bolničkog specijaliste, ali uz zadovoljenje uvjeta osiguravatelja. Time je obiteljski doktor sveden na administratora bolničkih doktora i HZZO-a, ali i policajca sustava koji bi trebao pacijentu uskratiti lijek ukoliko ga bolnički doktor nije preporučio u skladu sa klauzulama HZZO-a. Obiteljski doktori zahtijevaju od HZZO-a ili da ukine klauzule uz lijekove ili da omogući da bolnički doktori sami pišu recepte za lijekove koji se mogu propisati isključivo po preporuci bolničkog specijaliste. Dok se ovaj problem ne riješi zahtijevamo da se hitno zaustave kaznene ekspedicije HZZO-a u ordinacijama obiteljske medicine u kojima se kontroliraju isključivo lijekovi propisani po preporuci bolničkog specijaliste. HZZO ima sve potrebne informacije o preporučiteljima lijekova i bez dolaska u naše ordinacije.
      2. BOLOVANJA – HZZO duže vrijeme stavlja obiteljske doktore u situaciju da se sukobljavaju sa svojim pacijentima oko bolovanja. Nedopustivo je da je stopa bolovanja jedan od ključnih pokazatelja uspješnosti obiteljskog doktora jer doktor ne može utjecati na to hoće li imati bolesnije ili manje bolesne pacijente. Isto tako odgovorni liječnik niti može niti želi bolesne ljude, na njihovu štetu, slati na posao da bi imao nižu stopu bolovanja i bio po HZZO-u uspješniji doktor. Posljednji nejasni naputci oko načina vođenja bolovanja su kap koja prelijeva čašu. Tražimo od HZZO-a da stopa bolovanja ne bude ključni pokazatelj uspješnosti. Također, tražimo da obiteljski doktor utvrđuje je li njegov pacijent privremeno radno nesposoban ili nije, a da se o statistici brine HZZO, čiji je to i posao.
      3. KoHOM izražava razočaranje najavom ukidanja započetih poboljšanja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Najsvježiji primjer je najava ukidanja dodatnih medicinskih sestara u skupnoj praksi, čime se dovodi u pitanje provedba europskog projekta ulaganja u opremu ordinacija obiteljske medicine. Zbog ovih poteza aktualne administracije naši pacijenti će, nažalost, morati i dalje odlaziti u bolnice, umjesto da im se omogući obavljanje usluge u ordinacijama svojih obiteljskih doktora.

KoHOM, unatoč nedovoljnoj suradnji sa zdravstvenom administracijom, i dalje će se ustrajno boriti da svi naši pacijenti imaju pristojne uvjete liječenja, dobre, rasterećene i motivirane obiteljske liječnike koji će ih uvijek dočekati i liječiti kao pacijente i naše sugrađane, a ne kao slučajeve na tvorničkoj traci.

Nadalje, nećemo ni jednoj politici ili osiguravajućoj kući dopustiti da nas pretvori u svoje administratore. Pacijent nam je prvenstveno čovjek u nevolji, dio cijele obitelji o kojoj skrbimo, a tek na kraju osiguranik HZZO-a.

Ako se zdravstvena administracija i ovaj put ogluši na upozorenja i molbe obiteljskih doktora, KoHOM će, u skladu sa zakonima, biti prisiljen poduzeti daljnje akcije.