SVEUČILIŠTE U SPLITU
MEDICINSKI FAKULTET
KATEDRA ZA INTERNU MEDICINU
KLINIKA ZA PLUĆNE BOLESTI, KBC SPLIT
ZAVOD ZA PULMOLOGIJU, KLINIKE ZA UNUTARNJE BOLESTI KBC OSIJEK
KLINIKA ZA PLUĆNE BOLESTI JORDANOVAC, KBC ZAGREB
ZAVOD ZA PULMOLOGIJU, KLINIKA ZA INTERNU MEDICINU, KBC RIJEKA
DJEČJA BOLNICA SREBRNJAK
HRVATSKI LIJEČNIČKI ZBOR – HRVATSKO PULMOLOŠKO DRUŠTVO

Poslijediplomski tečaj trajne izobrazbe liječnika

PLUĆNA FUNKCIJSKA DIJAGNOSTIKA

Obrazloženje tečaja

Tečaj je namijenjen specijalistima i specijalizantima obiteljske medicine, pedijatrije, interne medicine, pulmolozima, inž.med.lab. dijagnostike te medicinskim sestrama. Učestalost respiratornih bolesti je svakodnevno u porastu. Mnogobrojne studije su pokazale da su bolesti dišnih putova (kronična opstruktivna plućna bolest, upale pluća) treći uzrok smrti u svijetu te se predviđa da bi do 2020. godine mogle postati vodeći uzrok smrtnosti. U svrhu prevencije porasta obolijevanja od bolesti dišnog sustava, u interesu je cjelokupne populacije što ranije i preciznije otkrivanje dišnih tegoba, ali i njihovo kvalitetno zbrinjavanje. Veliki značaj u dijagnostici pripada i ispitivanju plućne funkcije, s kojom možemo detaljnije dobiti uvid u patofiziologiju poremećaja. Takva ispitivanja većinom nisu vremenski zahtjevna, podaci su ponovljivi, a i suradljivost s ispitanikom u većini slučajeva je zadovoljavajuća. Prikaz plućne funkcije ima i terapijski i prognostički značaj. Cilj tečaja je upoznavanje sudionika s dostupnim metodama ispitivanja plućne funkcije i stjecanje temeljnih znanja i vještina analiziranja dobivenih podataka uz vježbe interpretacije najčešćih testova plućne funkcije. Polaznicima će se nakon teoretskog dijela u radionicama prikazati pojedini slučajevi i dileme iz svakodnevne prakse. Tečaj će se završiti pismenom provjerom znanja.

Tečaj se boduje po Pravilniku HLK (11 bodova za slušače), HKMS.
Polaznici će dobiti potvrdnicu Medicinskog fakulteta Split o prisustvovanju tečaju.