Koordinacija Hrvatske obiteljske medicine (KoHOM) najoštrije osuđuje netransparentan način na koji je Grad Zagreb ponudio davanje koncesije za obavljanje djelatnosti obiteljske (opće) medicine, te dentalne, ginekološke i pedijatrijske djelatnosti u Zagrebu.

Iako je, nejasno zbog čega nadležni Gradski ured za zdravstvo, nije sukladno Zakonu raspisao natječaj za dodjeljivanje koncesije na području cijelog Grada, najvišu sumnju bude kriteriji po kojima će se birati najpovoljniji ponuđači. Umjesto da se, kao u ostatku Hrvatske, a sukladno preporuci svih nadležnih liječničkih udruga, koncesije dodjeljuju po načelu dobrovoljnosti, radnog staža te specijalizacije iz potrebne djelatnosti, Grad Zagreb se odlučio za potpuno nejasne kriterije što otvara prostor za manipulacije. Naime, prema raspisanom natječaju teoretski bilo bi moguće da koncesiju dobije netko bez dana radnog staža ili specijalizacije samo zato što ima dobro opremljenu ambulantu smještenu na području za koje se traži koncesija.

Smatramo ovakav natječaj velikom nepravdom prema kolegama liječnicima koji imaju, sukladno postignutom dogovoru struke, sve uvjete i već godinama traže mogućnost da postanu koncesionari, ali i velikom opasnošću za pacijente koji bi mogli ostati bez medicinske pomoći kakva se očekuje.

Apeliramo na gradonačelnika Milana Bandića, kao i na njegove nadležne službe da povuku netransparentan natječaj za dodjeljivanje koncesija te novi naprave sukladno zakonima, kao što je to slučaj u ostatku Hrvatske.

Također, ovim putem upozoravamo javnost da se unatoč brojnim upitima kolega liječnika upućenim na Ured za zdravstvo Grada Zagreba, a koji je prema službenoj dokumentaciji zadužen za kontakt i pružanje svih potrebnih informacija, danima izbjegava odgovoriti na službene upite, pa se pitamo je li to namjerno onemogućavanje jednakog tretmana zainteresiranih.

KoHOM je Gradu Zagrebu i Uredu za zdravstvo na ovu temu uputio i Predstavku, no do danas nismo dobili odgovor.
Predstavka se nalazi u prilogu.

U Zagrebu, 30.5.2017.

IO KoHOM