Godinama smo, putem krovnih organizacija i udruga, upozoravali na nepravedan položaj nekih liječnika PZZ-a i pokušavali utjecati na Odluku skupštine grada Zagreba ( Službeni glasnik 3/10), ali bezuspješno. Budući su od 2010. do danas objavljena samo tri Natječaja za dodjelu koncesija za PZZ u gradu Zagrebu, a posljednji je aktualan, molimo Vas da podržite inicijativu za stavljanje sporne Odluke van snage.

Upravna vijeća domova zdravlja grada Zagreba, oslanjajući se na Odluku skupštine grada Zagreba (Službeni glasnik 3/10), diskriminiraju i diskvalificiraju svakog liječnika primarne zdravstvene zaštite iz Natječaja, koji svojom suradnjom s fakultetom doprinosi razvoju struke, a tako i one liječnike koji su na dislociranim adresama domova zdravlja, gdje rade jedini ili rade s malim brojem liječnika iz svoje djelatnosti. Odluka se nije mijenjala od 2010. godine premda je Zakon o zdravstvenoj zaštiti, na koju se poziva, doživio vise od 10 izmjena.

Ovom Peticijom molimo da se Odluka skupštine grada Zagreba ( Službeni glasnik 3/10) iz 2010. HITNO stavi van snage, kako bi se prekinulo s diskriminacijom i diskvalifikacijom liječnika primarne zdravstvene zaštite, koji su i koji će, podnijeti svoju namjeru za odlazak u koncesiju.