ZAVRŠNA OBAVIJEST – NOVO Poslijediplomski tečaj trajnog medicinskog usavršavanja „Konstipacija u teoriji i praksi – od obiteljskog liječnika do gastroenterologa i kirurga“ dana 16.09.2017., Hrvatsko katoličko sveučilištu, Zagreb, Ilica 242 – Bodovi Hrvatske liječničke komore: Aktivnim sudionicima dodijeljeno je 15 bodova, a pasivnim sudionicima 11 bodova.

Zavod za gastroenterologiju i hepatologiju Kliničke bolnice Sveti Duh; ,
Referentni centar Ministarstva zdravlja RH za funkcionalne poremećaje gastrointestinalnog trakta;
Hrvatsko gastroenterološko društvo (HGD), Sekcija za funkcionalne i motilitetne poremećaje probavnog sustava

organiziraju

Poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije

Konstipacija u teoriji i praksi: Od obiteljskog liječnika i gastroenterologa do kirurga

Zagreb, 16. rujna 2017.
Predavaonica Hrvatskog katoličkog sveučilišta (3. kat, ulaz iz Domobranske ulice), Ilica 242, Zagreb

OBAVIJESTI

U organizaciji Referentnog centra za funkcionalne poremećaje GI sustava Zavoda za gastroenterologiju i hepatologiju KB Sveti Duh i Sekcije za funkcionalne i motilitetne poremećaje HGD-a održat će se Poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja liječnika “Konstipacija u teoriji i praksi: Od obiteljskog liječnika i gastroenterologa do kirurga“ dana 16. rujna 2017. godine od 08:30-18:00 sati u Predavaonici Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242 u Zagrebu. Organizira se za liječnike obiteljske medicine, specijalizante gastroenterologije, ostalih subspecijalizacija iz područja interne medicine i ostale zainteresirane.

Kronična konstipacija je jedan od najčešćih poremećaja probavnog sustava u odrasloj dobi koji značajno snizuje kvaliteti života te ekonomski opterećenju i pojedinca i zdravstveni sustav. Dijagnostika kronične konstipacije je vrlo kompleksna, sa isključivanjem sekundarnih uzroka i provođenjem daljnjeg evaluacijskog algoritma. U dijagnostici i terapiji kronične konstipacije potrebna je uska suradnja liječnika obiteljske medicine, gastroenterologa i kirurga.

Cilj ovog tečaja je upoznati polaznike sa općim značajkama konstipacije, od anatomije i fiziologije normalne defekacije, definicije, etiologije i patogeneze konstipacije pa do dijagnostičkog pristupa konstipaciji i terapijskih mogućnosti. Polaznicima će biti prikazani suvremeni dijagnostički i terapijski algoritmi za konstipaciju uz vježbe (prikazi slučajeva). S obzirom na veliki broj pacijenata u ambulantama obiteljske medicine posebno će se razraditi mjesto i uloga liječnika obiteljske medicine u liječenju konstipacije.

VODITELJICA TEČAJA:
Rosana Troskot Perić

ORGANIZACIJSKI ODBOR:
Rosana Troskot Perić, Dragan Jurčić, Žarko Babić

KOTIZACIJA
500, 00 kn

KONTAKT OSOBA ZA PRIJAVU I SPONZORE:
Jasenka Duvnjak
E – mail: jduvnjak@hgd.hr
Tel: +385 1 2442 398;
+385 1 4651 214
Fax: +385 1 4621 958
Mob: +385 99 462 1958

KONTAKT OSOBE ZA STRUČNI DIO:
Doc.dr.sc. Rosana Troskot Perić, dr. med.
E – mail: rtroskot@gmail.com
Mob. +385 91 321 3993
Fax. +385 1 3712 203