Autor: Natalie Steiner

Dragi (su)borci za javno dobro, zašto vam smetaju najavljene promjene Zakona o zdravstvenoj zaštiti, a prema kojima bi se dio liječnika primarne zdravstvene zaštite oslobodio dvadesetogodišnje nepravedne diskriminacije?

Smeta li vam korištenje javnog novca za plaćanje PRIVATNIH prijevoznika kojima novac daju općine ili županije za prijevoz srednjoškolaca i studenata? Smeta li vam plaćanje PRIVATNIH firmi kojima novac daju općine i gradovi kako bi učenicima osnovnih škola osigurali barem jedan obrok u školi (užinu, marendu)? Smeta li vam to što pacijenti lijekove preuzimaju u PRIVATNIM ljekarnama, a proizvode ih PRIVATNE farma industrije iako troškove plaća HZZO? Smeta li vam što PRIVATNI laboratoriji uzimaju uzorke, pa i u dislociranim krajevima, te obavljaju pretrage na teret HZZO-a?

Smeta li vam što ravnatelji domova zdravlja imaju diskrecijsko pravo, bez javnog natječaja, izravno plaćati PRIVATNIM firmama za radove i nabavke namještaja ili opreme u desecima i stotinama tisuća kuna?

Smeta li vam što su servisi koji vrše usluge čišćenja prostora domova zdravlja privatni?

Smeta li vam što ravnatelji domova zdravlja javnim novcem kupuju automobile po svome ukusu i plaćaju svoje osobne članarine u udrugama koje nisu obavezne?

Kao osobit problem se nameće dostupnost zdravstvene zaštite u depriviranim područjima.

Što je u stvari problematično?

Evo primjera: općina sa 2500 stanovnika ima PRIVATNU ljekarnu u privatnom prostoru, PRIVATNI stomatološki tim u prostoru doma zdravlja, PRIVATNI tim obiteljske medicine u prostoru doma zdravlja i tim obiteljske medicine u sastavu DZ.

Najavljena izmjena zakona predviđa davanje prava nositelju tima obiteljske medicine slobodni izbor želi li ostati u domu zdravlja ili ne.

Da li itko može objasniti što je problematično u ovakvom prijedlogu zakona?

Može li se, i treba li se, kotač povijesti vratiti unatrag, pa će javni prijevoznici opet biti društveni/državni, farmaceutska industrija opet državna, ljekarne i ordinacije društvene/državne ?
Kada smo i zašto, kao društvo, donijeli odluku o povratku na staro?