U Zagrebu, 16. siječnja 2018.

MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
n/r Ministar, Tomo Medved
Nevenke Topalušić 1
10000 Zagreb

Predmet: Dokumentacija za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje statusa HRVI – traženje ovjerenih preslika osobnog zdravstvenog kartona

Poštovani Ministre hrvatskih branitelja Republike Hrvatske,

U posljednje vrijeme smo suočeni s novim zahtjevima za podnošenjem zahtjeva za ostvarivanje statusa HRVI (za sada se ta dokumentacija traži samo u Osječko-baranjskoj županiji, dopis prilažemo u prilogu), pri čemu se traži od liječnika obiteljske medicine slijedeće (citiramo):

“Ovjereni preslik osobnog zdravstvenog kartona od nadležnog liječnika opće prakse (potrebno je da liječnik ovjeri svaku stranicu zdravstvenog kartona svojim pečatom i potpisom)”.

Naglašavamo slijedeće činjenice:

Zakon o zaštiti prava pacijenata (ZOZPP, NN 169/04, 37/08) daje pravo pacijentima na pristup medicinskoj dokumentaciji. Pacijent ima pravo zahtijevati presliku medicinske dokumentacije o svom trošku (čl.23).

Kako su liječnici obiteljske medicine informatizirani od 2008.g. i na taj način vode medicinsku dokumentaciju, ona će pacijentu biti kopirana na CD-u, jer zbog obima podataka u zdravstvenom kartonu zadnjih 10 godina, nije moguće zdravstveni karton printati u papirnatom obliku.

Pacijent, ukoliko želi, to može sam učiniti.

Drugi zahtjev, koji nije moguće ispuniti, je traženje da “liječnik ovjeri svaku stranicu zdravstvenog kartona svojim pečatom i potpisom”. Mi nismo ovlašteni, kao javni bilježnici, da ovjeravamo medicinsku (ili bilo koju drugu) dokumentaciju (to bi bilo u koliziji sa Zakonom o javnom bilježništvu RH).

Uvažavajući gore navedene činjenice i poštujući prava branitelja, nadamo se da ćemo i dalje surađivati na pitanjima o zdravstvenoj zaštiti svih građana Republike Hrvatske.

S poštovanjem,
Koordinacija hrvatske obiteljske medicine (KoHOM)

Predsjednica KoHOM-a
Vikica Krolo, dr. med.
Liječnica obiteljske medicine

U prilogu:

Na znanje:

  • Ministarstvo hrvatskih branitelja RH – Ministar hrvatskih branitelja, Tomo Medved
  • Ministarstvo zdravstva RH – Ministar zdravstva, prof. dr. sc. Milan Kujundžić, dr.med., primarijus