26.veljače

U Hrvatskoj se danas obilježava Hrvatski dan liječnika kao sjećanje na dan kada je osnovan Hrvatski liječnički zbor 26. veljače 1874. godine. Tog je dana grupa od dvadeset i jednog liječnika utemeljila liječničko društvo kao osmu liječničku udrugu u Europi kako bi unaprijedila medicinsku struku. Ovim se danom podiže svijest o važnosti našeg zanimanja, u kojem posebno mjesto zauzima odgovornost za ljudsko zdravlje i život. Zato je liječnička profesija oduvijek toliko posebna i humana, a naši liječnici među najboljima u svijetu.

KoHOM, kao udruga koja okuplja najveći broj liječnika opće/obiteljske medicine u Hrvatskoj, od samih svojih početaka za ciljeve ima zaštitu digniteta struke obiteljskog liječnika, unapređenje i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite te očuvanje i zaštitu prava pacijenata, poticanje znanstvenog i stručnog usvršavanja na području obiteljske medicine te promicanje zdravlja i prevencije bolesti kao kulture zdravog življenja.

Svim kolegicama i kolegama čestitamo njihov dan!

KoHOM