MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Ksaver 200a
10 000 Zagreb

Predmet: primjedbe na nacrt prijedloga Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Obraćamo Vam se povodom nacrta prijedloga Zakona o zdravstvenoj zaštiti o kojem je javna rasprava u tijeku. Iako KoHOM kao udruga liječnika primarne zdravstvene zaštite načelno podržava intenciju prijedloga navedenih izmjena predmetnog zakona koje se tiču primarne zdravstvene zaštite, slobodni smo predložiti slijedeće dopune navedenog prijedloga zakona koje bi, po našem mišljenju, bile još jedan korak u pravom smjeru u poboljšanju pravnog okvira unutar kojeg funkcionira primarna zdravstvena zaštita: Primjedbe_ZZZ_final