KoHOM: Iskorištavanje obiteljskih liječnika u domovima zdravlja

 

Imajući u vidu da je obiteljska medicina najveći dio primarne zdravstvene zaštite koja je temelj zdravstvenog sustava, Koordinacija hrvatske obiteljske medicine (KoHOM) više neće šutjeti o razmjerima nefunkcioniranja zdravstvenog sustava i time postati sudionik u njegovom, ako se ovako nastavi, neminovnom kolapsu.  Upozoravamo stoga na probleme manjka obiteljskih liječnika unutar sustava zbog čega je u mnogim dijelovima zemlje onemogućeno funkcioniranje osnovne zdravstvene zaštite. O tome se šuti, ravnatelji domova zdravlja i zdravstvene vlasti to zataškavaju, a sami zaposlenici u strahu od odmazde nadređenih nerado o tome javno govore. Posljedica toga je preopterećenost obiteljskih liječnika koji su prisiljeni dnevno obrađivati i nekoliko puta više pacijenata nego li je to propisano europskim normama i pravilima struke.

Ovo posebice dolazi do izražaja u ljetnim mjesecima u vrijeme odrađivanja zamjena kolega tijekom godišnjih odmora kada ordinacije obiteljske medicine skrbe o domaćim i stranim turistima. Stanje u ordinacijama jednako je otežano i u slučajevima bolesti liječnika, korištenja rodiljnog dopusta, njege djeteta i sl.

Tada su obiteljski liječnici prisiljeni istovremeno raditi u nekoliko ambulanti bez ikakve ili primjerene naknade. Kako se nerijetko radi o vrlo mladim i neiskusnim liječnicima, oni teško izdržavaju kaos u sustavu i naprosto ubrzano „bježe“ iz primarne zdravstvene zaštite. Da bismo predočili razmjere alarmantnih posljedica koji se održavaju u manjku obiteljskih liječnika, prezentirat ćemo podatke dobivene internim istraživanjem koje je provedeno u domovima zdravlja tijekom srpnja ove godine.

U istraživanju pod radnim naslovom „Iskorištavaju li domovi zdravlja mlade liječnike PZZ?“ sudjelovali su samo zaposlenici domova zdravlja – liječnici obiteljske medicine, ginekologije i pedijatrije. Od ukupno 800 liječnika koji rade u sustavu, u četverodnevnom istraživanju, na anketu je odgovorilo njih 329, a obuhvaćene su sve dobne skupine u svim hrvatskim županijama.

 

Istraživanje je pokazalo slijedeće alarmantne podatke:

–          71,4 % ispitanih odgovorili su da istodobno rade u svojoj i suprotnoj smjeni, odnosno dodatno i prekovremeno.

–          92,8 % ispitanih odgovorilo je da njihov prekovremeni i dodatni rad nije plaćen sukladno Zakonu o radu i drugim pravnim aktima

–          43,4 % ispitanih odgovorio je da istodobno radi više ambulanti jer to  moraju, 25,5 % ispitanih odgovorilo je da to radi jer trpe neizravni pritisak doma zdravlja, a 21,7% sudionika to radi jer trpi izravni pritisak doma zdravlja

–          58,7% ispitanih odgovorilo je da im se za rad u dvije ambulante ne plaća ništa, a 24,7 % ispitanika navodi da im dom zdravlja plaća dva dodatna prekovremena sata

–          45,5 % ispitanika odgovorilo je da radi dvije ambulante u jednom danu

–          70,1 % ispitanika kazalo je da su radili čak tri ambulante u jednom danu, a 29 % ispitanika odradilo je najviše četiri ambulante u jednom danu

–          80,2 % ispitanika nije bilo dodatno plaćeno za rad u tri i više ambulanti u jednom danu.