Radi različitih naputaka Područnih i Regionalnih ureda HZZO-a vezano za propisivanje Libre aparata (ukoliko zadovoljava klauzule), a koji je preporučen u periodu kada je osiguranik već dobio tromjesečnu količinu trakica za mjerenje glukoze u krvi zatraženo je pojašnjenje Zavoda.
Naime, postavili smo pitanje HZZO-u: može li se osiguraniku propisati novi aparat odmah nakon preporuke dijabetologa ukoliko smo prethodno propisali tromjesečnu količinu dijagnostičkih trakica ili moramo pričekati istek tromjesečnog razdoblja.
Odgovor HZZO-a, koji je dostupan i na CEZIH stranicama, možete pročitati ovdje.