Ministarstvo unutarnjih poslova RH

 

Predmet:  Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana NN 94/18. na snazi od 1.11.2018.

Pojašnjenje – traži se

 

Poštovani,

 

Dana 2.11.2018. Udruga KoHOM dobila je službeni dopis Ministarstva unutarnjih poslova RH naslovljen i na Hrvatsku liječničku komoru, HUOM I HDOD kao udruge obiteljskih liječnika, a kojom se obavještava da je, dan ranije, na snagu stupio novi Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana. Rečeni Zakon direktno proziva obiteljske liječnike kao glavne nositelje odgovornosti za javnu sigurnost jer oni jedini u državi imaju zadatak pratiti zdravstveno stanje vlasnika dozvole za oružje te MUP-u prijavljivati svaku promjenu zdravstvenog stanja koja bi mogla utjecati na sigurno rukovanje oružjem.

Člankom 15. navedenog Zakona definirano je da će MUP prikupiti podatke o izabranim primarnim liječnicima svakog vlasnika dozvole za oružje te da će obavijestiti sve izabrane primarne liječnike o tome koji su njihovi neprijeporni pacijenti vlasnici oružja. Pritome je izrijekom određeno da će izabrani liječnik obavijestiti MUP o svakoj promjeni zdravstvenog stanja svojeg pacijenta vlasnika oružja, a za što je pacijent u obvezi potpisati privolu o dijeljenju informacija. Nakon što izabrani liječnik prijavi svojeg pacijenta MUPu, ovaj je dužan, u roku od 15 dana, javiti se na pregled u Ovlaštenu ustanovu medicine rada te ima sasvim dovoljno vremena izraziti svoje nezadovoljstvo postupkom svojeg liejčnika, a pri tome ima i priliku upotrijebiti oružje za koje ima dozvolu, naročito ukoliko doista ima ozbiljne bolesti F kategorije.

Smatramo da je skandalozno, neprofesionalno, neodgovorno i necivilizacijski donijeti ovakvu odredbu Zakona kojom se regulira javna sigurnost građana , a bez prethodnog savjetovanja s KRAJNJIM IZVRŠITELJIMA – liječnicima obiteljske medicine i njihovim stručnim i strukovnim udrugama, te im silom nametnuti ogromnu odgovornost i istovremeno narušiti sve postavke struke u smislu povjerljivog odnosa s pacijentom, čuvanja liječničke tajne te sigurnog i neometenog rada. Naročito je neodgovorno narušiti siguran rad i stvoriti potencijalnu fizičku i egzistencijalnu ugrozu liječnika!

Stoga postavljamo pitanje svima Vama:

 1. Zašto nismo pozvani u Radnu skupinu za izradu navedenog zakona i tko je to od liječnika dao dozvolu za ovakvu odredbu zakona kojom smo isključivo MI – obiteljski liječnici nosioci tereta odgovornosti?
 2. Je li za ovu odredbu Zakona, Ministar zdravstva, Prof.dr.sc.Milan Kujundžić, dao suglasnost?
 3. Je li za ovakvu odredbu Zakona ishodovano mišljenje nadležne Komore, Hrvatske liječničke komore?
 4. Je li za ovakvu odredbu Zakona ishodovano mišljenje Hrvatskog liječničkog zbora, kao vrhovne stručne udruge liječnika?
 5. Kojom se odredbom navedenog Zakona definiraju točni i nedvojbeni kriteriji po kojima će izabrani liječnik obiteljske medicine prijavljivati svoje pacijente MUP–u radi izvanrednog pregleda vlasnika oružja te točan postupnik prijave?
 6. Kojom se odredbom navedenog Zakona definiraju mjere zaštite i osobne sigurnosti liječnika primarne zdravstvene zaštite koji je u obvezi prijavljivati vlasnike oružja na pregled?
 7. Kojom se odredbom navedenog Zakona definiraju sankcije za ugrožavanje života i narušavanje ugleda i egzistencije liječnika primarne zdravstvene zaštite?
 8. Kojom se odredbom navedenog Zakona definira odgovornost i sankcije za liječnika primarne zdravstvene zaštite koji nije prijavio svojeg pacijenta, vlasnika oružja, na izvanredni pregled, ukoliko je taj pacijent počinio kazneno djelo služeći se oružjem za koje ima dozvolu, posebno ukoliko taj pacijent godinama nije bio na pregledu u ordinaciji?
 9. Kojom se odredbom navedenog Zakona definira 0-ta točka od koje se počinje s procjenom potrebe za izvanrednim pregledom?
 10. Kojom se odredbom navedenog Zakona definira obaveza MUP-a o obaviještavanju izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite o ishodu izvanrednog pregleda njegovog pacijenta vlasnika oružja?
 11. Kojom se odredbom navedenog Zakona određuje obavezna Polica osiguranja života liječnika?
 12. Tko plaća izvršenje obveza po odredbama navedenog Zakona?
 13. Kojim DTP iz Odluke o osnovama ugovaranja PZZ se bilježi postupak prijave neprijepornog pacijenta MUP-u?
 14. U kojem vremenskom periodu i u kojem satu redovnog radnog vremena, liječnik radi uvid u popis svojih pacijenata vlasnika oružja koji jesu ili nisu bili u ordinaciji na pregledu te ih poziva na pregled?

 

Naglašavamo činjenicu da se vještačenje zdravstvene sposobnosti vlasnika oružja provodi u, jasno definiranim člankom 14. navedenog Zakona, Ovlaštenim ustanovama s timskom obradom koja uključuje najmanje četiri različita specijalista (psihijatar, psiholog, oftalmolog, medicina rada) te u striktno zadanim uvjetima prostora i opreme, a nama obiteljskim liječnicima nametnuli ste ovu odgovornu obavezu samima, u našim redovnim ordinacijama, a da nas pri tome niste ništa pitali,

Sramota!

Tražimo Vaš hitan odgovor i naputak glede gore postavljenih 14 pitanja.

Tražimo da se Zakon hitno povuče, a da se, u najmanju ruku, reaktivira stari Zakon o oružju kojim su bili regulirani redoviti obvezni periodični pregledi vlasnika oružja bez nametanja uloge prijavitelja obiteljskom liječniku! Predlažemo da se odmah počne raditi na kvalitetnijem Zakonu o oružju koji bi bio sukladan modernim europskim zakonima iste vrste, te da se u radnu skupinu uključe i krajnji izvršitelji – liječnici

 

U Zagrebu, 21.11.2018.

 

Izvršni odbor Koordinacije hrvatske obiteljske medicine

 

U prilogu: Priopćenje za medije KoHOM