SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO

MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK 

AKADEMIJA MEDICINSKIH ZNANOSTI HRVATSKE – PODRUŽNICA OSIJEK 

REFERENTNI CENTAR MINISTARSTVA ZDRAVLJA RH ZA FUNKCIJSKE POREMEĆAJE GASTROINTESTINALNOG TRAKTA, ZAVOD ZA GASTROENTEROLOGIJU I HEPATOLOGIJU,

KLINIKA ZA UNUTARNJE BOLESTI, KB SVETI DUH, ZAGREB 

HRVATSKO UDRUŽENJE ZA NEUROGASTROENTEROLOGIJU I MOTILITET (HUNM)

ORGANIZIRAJU

POSLIJEDIPLOMSKI TEČAJ TRAJNE IZOBRAZBE I. KATEGORIJE

FUNKCIJSKI POREMEĆAJI PROBAVNOG SUSTAVA U SVJETLU

RIM IV KONSENZUSA

 

VODITELJ TEČAJA

Prof. dr. sc. Dragan Jurčić, dr.med., MBA

Mjesto i vrijeme održavanja

Osijek, 1. 12. 2018.g.

Dvorana Fakulteta za dentalnu medicinu

 

Obrazloženje tečaja

Funkcijski poremećaji probavnog sustava široka su skupina bolesti koja zahvaća čitav gastrointestinalni sustav, počevši od jednjaka pa do anorektuma i bilijarnog trakta, a u uskoj su povezanosti s poremećajem interakcije središnjeg i crijevnog živčanog sustava, odnosno relacije mozak-crijevo. Rimskim kriterijima podijeljene su u pripadajuće topografsko-anatomske skupine, a trenutno su važeći Rimski IV kriteriji iz 2016.g.

Radi se o poremećajima probavnog trakta koji su do početka 70-tih godina prošlog stoljeća bile gotovo nepoznati ili vrlo slabo zastupljeni u općoj populaciji zapadnog svijeta. Njihova je incidencija zadnjih nekoliko desetljeća ubrzano rasla. Usko povezano s tim rastao je i znanstveni i stručni interes za ove bolesti što se najbolje vidi kroz broj publikacija objavljivanih u ovom području u tom periodu. Neki od funkcijskih poremećaja, poput sindroma iritabilnog crijeva, funkcijske konstipacije, refluksne bolesti jednjaka i funkcijske dispepsije imaju visoku prevalenciju i incidenciju u općoj populaciji koja se kreće od 10 do 20% pa i više. Isto tako valja imati na umu da se radi o bolestima zapadne civilizacije i najčešće visoko industrijaliziranih i razvijenih zemalja, što indirektno implicira i njihovu etiologiju koja je velikim dijelom nepoznata.

Prema nekim našim istraživanjima Hrvatska ima visoku zastupljenost funkcijskih poremećaja probavnog trakta koja se kreće čak od 25 do 30% opće populacije kada je recimo riječ o sindromu iritabilnoga crijeva. U tom smislu je posebno značajno istraživanje provedeno na populaciji Slavonsko Baranjske populacije na ovu temu.

Osnovni cilj ovog tečaja je podići svijest i razinu znanja o funkcijskim poremećajima probavnog trakta kako među liječnicima i stručnim osobama koji zbrinjavaju ove bolesnike, tako i u općoj populaciji. Tečaj je namijenjen svim zainteresiranim liječnicima različitih usmjerenja. U užem smislu značenja, smatramo da će tečaj posebno koristiti specijalistima i specijalizantima gastroenterologije, obiteljske medicine, interne medicine, znanstvenim novacima, kao i svim drugim zainteresiranim liječnicima različitih usmjerenja.

 

Tečaj se boduje po Pravilniku HLK: 20 bodova za predavače i 15 bodova za slušače

Polaznici će dobiti potvrdnicu o uspješno završenom tečaju.

 

Registracija

Kotizacija iznosi 600,00 kuna za specijaliste i 400,00 kuna za specijalizante i znanstvene novake.

Kotizaciju ne plaćaju studenti poslijediplomskog studija i umirovljenici.

Kotizacija se uplaćuje na žiro-račun, IBAN FDMZ, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na broj:

IBAN:  HR7125000091101460942, poziv na broj: 43-01-18

s naznakom „FUNKCIJSKI POREMEĆAJI PROBAVNOG SUSTAVA U SVJETLU RIM IV KONSENZUSA“

ili u gotovini prilikom registracije. Kotizacija uključuje nazočnost na predavanjima, potvrdnicu o sudjelovanju, prigodni ručak te pisani materijal s predavanja.

 

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO

Crkvena 21, 31 000 Osijek

 

Osoba za kontakt

Bojan Popović, oec.

Tel: 031 399643

Mob: 091 6159568

bojan.popovic@mefos.hr

www.fdmz.hr