Kao strukovna Udruga liječnika oglasili smo se protiv ovakvog Zakona i dobili potporu SVIH stručnih udruženja vezano za promašaje, nepravilnosti i nepromišljenosti koje ovaj Zakon donosi u sustav.

Naglašavamo činjenicu da navedeni Zakon nije u skladu s EU Direktivom na koju se poziva. Navedena Direktiva se nalazi u čl. 2 ovog Zakona se navodi “Ovim Zakonom u hrvatsko zakonodavstvo preuzima se Direktiva Vijeća 91/477/EEZ od 18. lipnja 1991. o nadzoru nabave i posjedovanja oružja (SL L 256, 13. 9. 1991.), kako je posljednji put izmijenjena Direktivom 2017/853 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o izmjeni Direktive Vijeća 91/477/EEZ o nadzoru nabave i posjedovanja oružja (Tekst značajan za EGP) (SL L 137, 24. 5. 2017.)”

Na navedeni zakon je AZOP dao svoje mišljenje, zaključen riječima: “Agencija u okviru svoje nadležnosti ističe da tekst predmetnog članka 15. stavka 1 Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana sa aspekta zaštite osobnih podataka nije u skladu s pravnim propisima EU”. Odgovor u cjelosti pročitajte ovdje.

Dakle, Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana NN 94/18 nije u skladu s Direktiva Vijeća 91/477/EEZ i s Direktivom EU vezanom za GDPR.