ČLANOVIMA KoHOM-a

                                                         

Nastavno na raniju preporuku za postupanje sukladno Zakonu o nabavi i posjedovanju oružja građana (Narodne novine 94/18 – u daljnjem tekstu: Zakon o oružju) članovi KoHOM-a su svjedoci svakodnevnih pritužbi i prijetnji koje dobivaju od strane pacijenata-vlasnika oružja i/ili njihovih punomoćnika.

U tom kontekstu, u prvom redu želimo obavijestiti naše članove da takve pritužbe i prijetnje nemaju nikakvog osnova te da ih stoga jednostavno zanemarite s obzirom da postupate u skladu sa zakonom.

U iznimnim situacijama, kada pacijent ili punomoćnik pacijenta nastupe izrazito prijeteći, oštro i nekorektno prema vama, podsjećamo da imate na raspolaganju mogućnost podnošenja kaznene prijave protiv pacijenta zbog kaznenog djela prijetnje kao i mogućnost podnošenja disciplinske prijave protiv punomoćnika pacijenta Hrvatskoj odvjetničkoj komori zbog kršenja Kodeksa odvjetničke etike, primjerice točke 74. Kodeksa kojom je propisano da odvjetnik u odnosu prema protivnoj stranci ne smije ostvarivati zahtjeve neprimjerenom, npr. neuobičajeno oštrom, uporabom inače zakonom dopuštenih sredstava.

Ovom prilikom još jednom ponavljamo da je člankom 15. st. 4. Zakona o oružju propisano da:

Izabrani liječnik primarne zdravstvene zaštite, kao i svaki drugi liječnik koji ima saznanja o promjeni zdravstvenog stanja ili tijeku liječenja vlasnika oružja, a koje utječe na zdravstvenu sposobnost za posjedovanje oružja, dužan je odmah po saznanju za takvu promjenu izvijestiti nadležno tijelo.

Naime, liječnicima je nametnuta gore citirana obveza bez prethodnog mišljenja struke i stoga su zbog široke mogućnosti tumačenja predmetne odredbe, nepostojanja podzakonskog propisa koji bi taksativno i jasno definirali koja su to stanja koja utječu na zdravstvenu sposobnost za posjedovanje oružja prisiljeni striktno pridržavati svoje zakonske obveze.

U protivnom liječnici su izloženi potencijalnoj kaznenopravnoj i građanskopravnoj odgovornosti zbog nepodnošenja prijava o promjeni zdravstvenog stanja svojih pacijenata koje utječu na zdravstvenu sposobnost za posjedovanje oružja u slučaju da dotični pacijent-vlasnik oružja počini kazneno djelo i/ili štetu tim oružjem.

Ne samo da je za liječnike opće/obiteljske medicine prebačena sva odgovornost već je za iste i predviđena sankcija u vidu novčane kazne u slučaju neprijavljivanja promjene zdravstvenog stanja koja utječe na zdravstvenu sposobnost za posjedovanje oružja u iznosu od 1.000 do 5.000 kuna.

Radi svega navedenog, ostajemo u nadi da će zakonodavac na drugačiji način regulirati kontrolu zdravstvene sposobnosti vlasnika oružja ili barem donijeti jasno definiran podzakonski propis s taksativno navedenim dijagnozama koje utječu na sposobnost za posjedovanje oružja, a do tada molimo sve naše pacijente koji su vlasnici oružja za razumijevanje i strpljenje.