RADNA SKUPINA ZA
ARITMIJE I
ELEKTROSTIMULACIJU SRCA
HRVATSKOG
KARDIOLOŠKOG DRUŠTVA

VODITELJ SIMPOZIJA
DR. SC. VJEKOSLAV RADELJIĆ

PREDSJEDNIK RADNE SKUPINE
DOC. DR. SC. ŠIME MANOLA