Udruga SVE za NJU u suorganizaciji sa Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo pod pokroviteljstvom Gradonačelnika Grada Zagreba obilježava Dan narcisa javnozdravstvenom akcijom „Utrka za fajterice“ 23. ožujka u parku Zrinjevac“. Dan narcisa ima važnu ulogu u osvješćivanju javnosti o načinima i važnosti ranog otkrivanja raka dojke te promicanju Nacionalnog programa za rano otkrivanje raka dojke.

Organizirani probir za rak dojke provodi se od 2006. godine i do sada su završena pet ciklusa pozivanja žena na mamografski pregled, a u veljači 2019. započeo je šesti ciklus pozivanja i uključuje žene godišta 1950.-1969.

U okviru Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke do sada je otkriveno oko 5500 novih karcinoma dojke. Odaziv po ciklusu je prosječno 60%, a prema posljednjim  podacima u 2018. bilježimo najveći odaziv do sada (64%)  u okviru programa probira.

Na edukativnim štandovima posjetitelji će se moći upoznati s Nacionalnim programom, savjetovati i upoznati s radom SVE za NJU i programima u Centru za psihološku pomoć.

Građani mogu sudjelovati u pripremljenom programu te svojim donacijama podržati rad Udruge i Centra za psihološku pomoć oboljelim ženama i članovima obitelji. Voditelji programa su Bruno Šimleša i Frano Riđan, a Dan narcisa i „Utrku za fajterice“ podržat će mnoge javne osobe, stručnjaci, prijatelji i članovi Udruge te korisnice Centra za psihološku pomoć. Oboljele žene će svojim nastupom podršati ženski bend The Frajle.

Dobro došli!