home COVID-19, ZAgovornica Pozdrav iz Slavonije uz Corona virus

Pozdrav iz Slavonije uz Corona virus

Uh, živote!

Danas se vratih iz kućne posjete. Bolesna ! S takvim osjećajem tuge, skoro do mučnine. On sam, u mraku, u studeni, željan tople juhe i ljudske riječi. Mi, užurbani u pripremama za predstojeće blagdane. Blagujući i slaveći spomenimo se svih potrebitih, ma gdje bili. Neću Vam upućivati želje za mirom , zdravljem i dobrom. Šaljem Vam prekrasnu misao Meše Selimovića !

Možda je potrebno vratiti se na sam početak. Čuti prvobitnu riječ – Ljubav, doživjeti je ponovo , istinski. Shvatiti je kao glavnog pokretača svijeta. Da nam Ljubav bude put i da se više nikada ne izgubimo !

Lijep Vam pozdrav iz Slavonije jadom , čemerom i tugom pritrujene