home edukacije, NOVOSTI Webinar: Bolesnik na dijalizi u ordinaciji liječnika obiteljske medicine

Webinar: Bolesnik na dijalizi u ordinaciji liječnika obiteljske medicine

Hrvatsko društvo za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju i Koordinacija hrvatske obiteljske medicine

pozivaju vas na

Webinar

Prikaz pacijenta: Bolesnik na dijalizi u ordinaciji liječnika obiteljske medicine

koji će biti održan 17.3.2021. u 19:00
Prof. dr. sc. Karmela Altabas – moderator
• Doc. prim. dr. sc. Josipa Radić, dr. med. – odabir metode nadomještanja bubrežne funkcije
• Ivan Durlen, dr. med. – Hemodijaliza
• Doc. prim. dr. sc. Josipa Radić, dr. med. – peritonejska dijaliza
• Berislav Bulat, dr. med. – prikaz bolesnika
Skup će biti bodovan prema pravilniku HLK