home edukacije, NOVOSTI Virtualni stručni sastanak 25.3.2021.: „Uloga liječnika obiteljske medicine u dijagnostici raka dojke“

Virtualni stručni sastanak 25.3.2021.: „Uloga liječnika obiteljske medicine u dijagnostici raka dojke“

U suradnji Koordinacije hrvatske obiteljske medicine, Hrvatskog onkološkog društvaHrvatskog društva za internističku onkologiju i tvrtke Roche d.o.o.

organiziramo virtualni stručni sastanak

„Uloga liječnika obiteljske medicine u dijagnostici raka dojke“

(put bolesnika do kirurškog zbrinjavanja)

 koji će biti održan 25. ožujka 2021. s početkom u 19 sati.

 

Program sastanka

19:00 – 19:15   Uloga liječnika obiteljske medicine u implementaciji NSOPR – Jadranka Karuza dr.med.spec.

19:15 – 19:25   Koji je dijagnostički put raka dojke najbolji (kako se snaći u šumi dijagnostičkih opcija raka dojke, problemi s kojima se susreću LOM) – Tina Zavidić dr.med.

19:25 – 19:35   Dijagnostika raka dojke iz perspektive radiologa – Doc.dr.sc. Petra Valković Zujić

19:35 – 19:45   Dijagnostika raka dojke iz perspektivne onkologa – Prim.dr.sc. Paula Podolski

19:45 – 20:30   Diskusija i zaključci (predavači i panelisti, publika)

Panelisti

prof. dr. sc Ingrid Belac Lovasić,

prof.dr.sc. Stjepko Pleština,

doc.dr.sc. Robert Šeparović,

Nataša Ban Toskić dr.med.spec.,

prof.dr.sc. Rado Žic,

prof. dr. sc. Snježana Tomić

 

Za sudjelovanje na sastanku prijavite se na kohom.ured@gmail.com