home NOVOSTI Webinar: Contrast Enhanced Ultrasound (CEUS) u Hrvatskoj

Webinar: Contrast Enhanced Ultrasound (CEUS) u Hrvatskoj

Pozivamo vas na interaktivni mrežni seminar – Contrast enhanced ultrasound (CEUS) u Hrvatskoj koji će se održati u petak 7.5.2021. u terminu 17:30 – 19:30.
 
Kroz interaktivni mrežni seminar će specijalisti radiologije i pedijatrije, priznati stručnjaci na polju ultrazvučne dijagnostike, približiti siguran, poštedan, konkluzivan i lako dostupan dijagnostički postupak CEUS liječnicima obiteljske medicine.
 
Prijaviti se možete na linku: https://register.empl.io/ceus2021?locale=hr
 
Program:
Moderator: Jelena Rakić Matić, dr. med. spec. obiteljske medicine
 
17:40-17:50 Uvodno predavanje prof. dr. sc. Boris Brkljačić, dr. med. 
17:50-18:00 Kviz 
18:00-18:10 Primjena CEUS-a u kliničkoj praksi – iskustva iz KB Dubrava prof. dr. sc. Gordana Ivanac, dr. med 
18:10-18:20 Primjena CEUS-a u pedijatrijskoj populaciji – iskustva iz Poliklinike za dječje bolesti Helena prof. dr. sc. Andrea Cvitković Roić, dr.med 
18:20-18:30 Primjena CEUS-a u kliničkoj praksi – iskustva iz KB Merkur dr. sc. Helga Sertić Milić, dr.med      
18:30-18:40 Primjena CEUS-a u kliničkoj praksi – iskustva iz KBC Zagreb prof. dr. sc. Ivica Sjekavica, dr.med
18:40-18:50 Primjena CEUS-a u kliničkoj praksi – iskustva iz KBC Osijek Siniša Pešić, dr.med.
18:50-19:10 Kviz
19:10-19:30 Zaključak prof. dr. sc. Ivica Sjekavica, dr.med. prof.dr.sc. Goran Roić, dr.med.   
Skup je bodovan prema pravilniku HLK