home edukacije, NOVOSTI Stručni simpozij povodom Dana bubrega 11.3.2022. – Svjetski dan bubrega 2022.

Stručni simpozij povodom Dana bubrega 11.3.2022. – Svjetski dan bubrega 2022.

Poštovane kolegice i kolege,
Hrvatsko društvo za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju Hrvatskog liječničkog zbora (HDNDT), tradicionalno obilježava svake godine Svjetski dan bubrega javnozdravstvenom akcijom i stručnim simpozijem.
Ove godine KoHOM se pridružio  kao partner konkretnom akcijom na provođenju “Akcijskog plana za rano otkrivanje i sprječavanje kronične bubrežne bolesti” koji se provodi u 40 ordinacija liječnika obiteljske medicine, a čije rezultate možete vidjeti na stručnom simpoziju povodom Dana bubrega 11.3.2022.
Program i poveznica za registraciju dostupni na https://www.hdndt.org/dogadjaji/33-svjetski-dan-bubrega-2022
Sama kampanja će se provoditi od 1.-10.3. pod nazivom “Znanjem do bolje skrbi za bubrežne bolesnike” koja je planirana virtualno, a o čijim aktivnostima ćete biti obaviješteni putem web stranica dvaju društava.
Tiskane materijale, postere i promotivne knjižice možete naručiti kod našeg tajnika  HDNDT na mail tajnik@hdndt.org.
Pridružite nam se u ovoj akciji i poboljšajmo zajedno skrb za bubrežne bolesnike!

Discover more from KoHOM

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading