home NOVOSTI Poziv na Redovitu Skupštinu 20. svibnja 2023.

Poziv na Redovitu Skupštinu 20. svibnja 2023.

Poštovane kolegice i kolege,
pozivamo Vas na Redovitu skupštinu Koordinacije hrvatske obiteljske medicine koja će se održati
u subotu 20. svibnja 2023. u Kongresnom centru Amadria s početkom u 17:30 sati
Dnevni red:

1.Izbor radnih tijela Skupštine

2.Izvješće predsjednice KoHOM-a o radu Udruge za 2022. –  Nataša Ban Toskić

3.Izvješće Tajnice KoHOM-a o radu za 2022.  – Zrinka Huđek Leskovar

4.Financijski plan – Zrinka Huđek Leskovar

5.Izvješće poslovne tajnice Ehlimana Planinac

6.Izvješće Nadzornog odbora – Leonardo Bressan

7.Izvješće Mirovnog vijeća – Zrinko Karlović

8.Izvješće o radu odvjetnika – Hrvoje Raić

9. Izmjena Statuta KoHOMa – Hrvoje Raić

10.Izmjena visine članarine – Hrvoje Raić

11.Usvajanje poslovnika o radu Skupštine KoHOM-a – Hrvoje Raić

12.Razno

Napomene:
Skupštinu čine redoviti, poslovno sposobni članovi Udruge, prisutni na sjednici Skupštine Udruge ili oni koji su zakonski opunomoćili drugog člana Udruge da ih zastupa na sjednici Skupštine Udruge. Opunomoćenikom na sjednici Skupštine Udruge je moguće biti samo za jednog člana Udruge, s tim da je valjanu punomoć za zastupanje člana Udruge potrebno dostaviti Izvršnom odboru najmanje 30 dana prije održavanja sjednice Skupštine.

Pravo glasa imaju svi redoviti članovi Udruge.

U skladu s čl. 23. Statuta u radu Skupštine mogu sudjelovati: gosti, podupirući i počasni članovi Udruge, ali bez prava odlučivanja.

Kako biste ostvarili svoje pravo nužno je da imate podmirenu članarinu. Stanje članarine možete provjeriti kod predsjednika/dopredsjednika Vaše podružnice ili na kohom.ured@gmail.com

Radujemo se našem ponovnom susretu,

Nataša Ban Toskić
Predsjednica KoHOMa