OPĆENITO

Koordinacija liječnika hrvatske obiteljske medicine (KoHOM) je strukovna udruga liječnika praktičara opće/obiteljske medicine. KoHOM je nastao radi nezadovoljstva razinom kvalitete zdravstvene zaštite u RH, trenutačnom društvenom i organizacijskom pozicijom obiteljskog liječnika, a sa ciljem doprinosa napretku kvalitete, dostupnosti i učinkovitosti zdravstvene zaštite.

Začetak inicijative i prva e-mail lista javila se u proljeće 2008. godine. Deklaracija i ciljevi doneseni su u 10. mjesecu 2008. god, a prijedlog reforme u 11. mjesecu 2008. god. Sastanak Inicijative za osnivanje Koordinacije hrvatske obiteljske medicine održan je u Zagrebu 13.12.2008. kada je donesena i Deklaracija KoHOMa. Sastanak u Hrvatskoj liječničkoj komori održao se 22.12.2008. a prva presica 23.12.2008.

Osnivačka skupština Udruge KoHOM održana je 31.1.2009. a registracija Udruge dovršena 26.2.2009.

Prva Skupština KoHOMa održala se u Zagrebu 7.3.2009. u Hotelu “Antunović”.

Ciljevi:

– zaštita digniteta struke obiteljskog liječnika,

– unapređenje i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite te očuvanje i zaštita prava pacijenata,

– poticanje i sudjelovanje u znanstvenom i stručnom radu na području obiteljske medicine,

– promicanje zdravlja i prevencija bolesti kao kulture zdravog življenja.

Djelatnost:

– predlaganje mjera nadležnim institucijama vlasti i predstavničkim tijelima s ciljem unapređenja uloge i struke liječnika obiteljske medicine,

– briga za ugled i prava liječnika obiteljske medicine,

– suradnja sa znanstvenim i stručnim udrugama, i udrugama pacijenata,

– pokretanje znanstveno-istraživačkih projekata.