Izjava o odricanju odgovornosti

Koordinacija hrvatske obiteljske medicine (u daljnjem tekstu: KoHOM) ne može jamčiti da će materijali sadržani na ovoj stranici biti uvijek pregledni ili bez pogreške, da će oštećenja biti ispravljena ili da su ova web stranica ili poslužitelj/server koji je čini dostupnom bez virusa i/ili potpuno funkcionalni, točni i pouzdani.

Ni u kojem slučaju KoHOM neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu, uključujući, bez ograničenja, neizravni ili posljedični gubitak ili štetu, koja može proizaći iz korištenja ili gubitka podataka u vezi s korištenjem ove web stranice.

Dodatno, KoHOM se odriče svake odgovornosti proizašle iz manipulacija računalnim sustavom korisnika interneta od strane neovlaštenih osoba. U tom kontekstu, izričito upozoravamo na opasnosti od računalnih virusa i mogućnosti ciljanih napada od strane hakera.

Neke poveznice na ovoj web stranici vode na web stranice trećih osoba. Te web stranice nisu ni u kojem obliku pod nadzorom KoHOM-a. Iz tog se razloga KoHOM se odriče svake odgovornosti za ispravnost, potpunost i zakonitost sadržaja tih web stranica i mogućih ponuda ili usluga koje se nude putem tih web stranica.

Kada koristite internet, trebali biste osigurati odgovarajuću zaštitu od virusa i drugih sigurnosnih rješenja.

Preporučujemo da pokrenete protuvirusni program prilikom preuzimanja bilo kakvih materijala s interneta. KoHOM ne može prihvatiti odgovornost za bilo kakav gubitak, ometanje ili oštećenje vaših podataka ili vašeg računalnog sustava koji se može pojaviti pri preuzimanju ili postavljanju podataka na ovoj web stranici. Svim korisnicima ove web stranice strogo je zabranjeno bilo kakvo ubacivanje virusa ili drugih materijala koji su zlonamjerni ili tehnološki štetni.

Sudionici/korisnici programa „Siguran pacijent“ su posebno upozoreni da KoHOM zbog same prirode interneta ne može jamčiti sigurnost i tajnost prikupljenih podataka iz dotičnog programa niti odgovarati u bilo kojem smislu u slučaju gubitka ili neovlaštenog korištenja prikupljenih podataka. Korištenjem ove web stranice smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati i suglasni s ovim uvjetima korištenja.

Svi gore navedeni uvjeti korištenja stupaju na snagu danom njihove objave na ovoj web stranici.