VIKICA KROLO, Split, predsjednica KoHOM-a.

Članovi Izvršnog odbora su:

DIANA KRALJ, Karlovac – tajnica KoHOM-a

INES BALINT, Sveta Nedelja

JADRANKA ŠOIĆ KARUZA, Rijeka

NATAŠA BAN TOSKIĆ, Zagreb

LJILJANA ĆENAN, Ivankovo

JELENA RAKIĆ MATIĆ, Zagreb

Članovi Nadzornog odbora su:

SLAVICA VRTARIĆ, Đakovo

MARIN MARINČIĆ, Osijek

VESNA ROSSMANN, Karlovac

Članovi Mirovnog vijeća su:

VJEKOSLAVA AMERL ŠAKIĆ, Zagreb

ZRINKO KARLOVIĆ, Prelog

ALEKSANDAR LJUBOTINA, Rijeka