VIKICA KROLO iz Splita, predsjednica KoHOM-a.

Članovi Izvršnog odbora su:

INES BALINT, Sveta Nedelja, Zagrebačka županija

DIANA KRALJ, Karlovačka županija – tajnica KoHOM-a

VJEKOSLAVA AMERL ŠAKIĆ, Zagreb

NATAŠA BAN TOSKIĆ, Zagreb

LJILJANA ĆENAN, Ivankovo, Vukovarsko-srijemska županija

JELENA RAKIĆ MATIĆ, Zagreb

Članovi Nadzornog odbora su:

SLAVICA VRTARIĆ, Đakovo

MARIN MARINČIĆ, Osijek

VESNA ROSSMAN, Karlovac

Članovi Mirovnog vijeća su:

MAGDALENA NARDELLI, Mljet

ZRINKO KARLOVIĆ, Prelog

ALEKSANDAR LJUBOTINA, Rijeka