PROMICANJE ZDRAVLJA I PREVENCIJA BOLESTI

Naziv korisnika:

Koordinacija hrvatske obiteljske medicine (KoHOM)

Naziv projekta:

PROMICANJE ZDRAVLJA I PREVENCIJA BOLESTI – KULTURE ZDRAVOG ŽIVLJENJA

 

Kratki opis projekta:

Na primarnoj razini zdravstvene zaštite se u liječenju prvenstveno vodi briga o pacijentu i sagledava se njegovo cjelokupno dobrostanje. Uvidom u širu sliku zdravstvenog stanja populacije i svakodnevnog susretanja s velikim brojem ljudi kojima treba liječnička pomoć ili savjet upravo se liječnici obiteljske medicine nalaze na poziciji, gdje mogu najviše doprinijeti zaštiti ljudskog zdravlja. Temelj te zaštite je prevencija. Svrha je usmjeriti se, i putem ovog projekta na povećanje znanja i svijesti građana, na važnost prevencije bolesti i promocije zdravlja. U sklopu projekta je planirano izraditi edukacijske materijale i provesti medijsku kampanju. Tiskati će se brošura kojom će se povezati važnost prehrane u određenim poremećajima zdravlja.

Ciljevi i očekivani rezultati:

Temelj zdravstvene zaštite je prevencija. Svrha je usmjeriti se putem ovog projekta na povećanje znanja i svijesti građana, na važnost prevencije bolesti i promocije zdravlja. Obzirom na udio vremena koji se razmjerno ukupnoj populaciji troši na poučavanje ljudi o zaštiti i očuvanju zdravlja donijeta je odluka da se fokus postavi na sljedeća područja djelovanja:

– bolesti cirkulacijskog sustava
– pretilost u odraslih i djece, te fizička aktivnost
– ovisnosti – prvenstveno ovisnost o duhanu u proizvodima
– dijabetes
– osteoporoza
– stres – upravljanje stresom i sprečavanje bolesti
– ostale teme – samopomoć kod određenih zdravstvenih poremećaja

U sklopu projekta je planirano izraditi edukacijske materijale i provesti medijsku kampanju. Na taj način bi prevenciju niza oboljenja približili građanima.

Brošura Najbolje od dijetetike prikazat će smjernice u prehrani kako si možemo sami pomoći kvalitetnom prehranom u prevenciji bolesti i prevenciji komplikacija pojedinih bolesti (dijabetes, pretilost, osteoporoza, gastrointestinalne bolesti, onkološke bolesti)

Prikazat će se preko 500.000 promidžbenih poruka i informirati oko 69.000 građana.
Podijelit će se 2500 primjeraka knjige: „Najbolje od dijetetike“.

AdWords

Internet stranica

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU:

Ukupna vrijednost projekta je 441.300,00 kn sufinancirano iz sredstava Europske unije u 100% iznosu.

Razdoblje provedbe projekta:

22.10.2019. godine – 22. 4. 2021. godine

Kontakt za više informacija:

kohom.ured@gmail.com

osoba za kontakt: Ehlimana Planinac

Korisni linkovi:

Strukturni i investicijski fondovi:
www.strukturnifondovi.hr
Europski socijalni fond:
www.esf.hr