home RADIONICE RADIONICA: Zaštita mentalnog zdravlja starih ljudi – Vukovar

RADIONICA: Zaštita mentalnog zdravlja starih ljudi – Vukovar

Dragi kolege!

Danas je u Vukovaru održana radionica Zaštita mentalnog zdravlja starih ljudi. Unatoč hladnoći i lošem vremenu,osim dragih nam predavača,došle su i kolege iz cijele Slavonije(od Požege pa do Iloka). Tema za nas liječnike obiteljske medicine izuzetno zanimljiva.Kolege su vrlo aktivno sudjelovali u radionici,te zanimljivost teme i dokazali brojnim upitima,svojim primjerima pacijenata i aktivnim sudjelovanjem.Mentalno.zdravlje-radiionica

Predavanje: DEMENCIJA WHO

Predavanje: DEPRESIJA WHO

U privitak stavljam dva zanimljiva predavanja (na zahtjev kolega) i naravno, našu zajedničku sliku nakon 6 sati intenzivnog rada i druženja! Nadam se da se ubrzo opet vidimo u Vukovaru i uvijek dobrodošli!

Hvala svima koji su došli!

Jadranka Ban