home NOVOSTI KoHOM i HSK

KoHOM i HSK

U petak 23.10.2009. suprug i ja smo pozvani na sastanak u HSK (stomatološka komora) vezano uz koncesije. Poziv je suprugu uputila tajnica stomatološke komore jer je čula da je dva dana prije toga u MZSS-u bila neka pregovaračka grupa- i naravno, žena je odmah zaključila da je to bio KoHOM.

Čula je za prijedlog KoHOM-a iz MZSS-a da se omogući zaposlenicama DZ-a javljanje na natječaj za koncesije, a da se DZ-i ne natječu na natječaju. Nakon provjere stanja u Sloveniji zaključeno je da i tamo DZ-i nisu u sustavu koncesija, već samo fizičke osobe tj. liječnici, a DZ-i su tamo kao i kod nas županijske ustanove.

Nakon toga smo pričali o stvarima koje je KoHOM uspio napraviti za liječnike, na što je tajnica zaključila da to nije uspjeh samo za liječnike opće medicine, nego je to napravljeno za cijeli PZZ-u, pa tako i za stomatologe.

Zaključili smo da i stomatologe muče iste stvari. Samo s tom razlikom da tamo ljudi još uvijek ne razumiju problematiku i nisu zainteresirani za promjene.

Tajnica HSK je bila vidno sretna zbog uspjeha KoHOM-a i rekla je da joj nije jasno da nemamo još uvijek javnu podršku naše komore.

Dali smo joj Mariov broj telefona jer želi ostvariti suradnju sa KOHOM-om i želi da se zajednički borimo oko istih problema. Na taj način smo jači.

Razgovarali smo o mogućem zajedničkom sastanku KoHOM-a i HSK gdje bi raspravili o koncesijama i problemima a koji nas muče.

Njen zaključak je bio da smo joj uljepšali ovaj tjedan i da ide puno mirnija na vikend kad je čula da se toliko toga postiglo i da vidi u svemu veliki napredak.

Pozdrav, Dijana i Igor

Sastanak IO KoHOM-a s predstavnicima Grada Zagreba i Zagrebačke županije, 6.11.09. – Koncesije
Kolegice i kolege,
kao nastavak naših aktivnosti vezanih uz koncesije, predstavnici IO KoHOM-a, Mario i ja bili smo u petak na sastancima s odgovornim osobama grada Zagreba i Zagrebačke županije.
Treba imati na umu da osnovni prijedlog ugovora koji je MZSS poslao županijama predstavlja polaznu osnovu za ugovore koje županije mogu modificirati prema svojim potrebama. Naime, prava koje lokalne / područne samouprave imaju, daju im mogućnost samostalne izmjene ili nadopune predloženih, obzirom da oni kao koncedenti imaju sva prava i obveze prilagodbe osnovnog ugovora svojim potrebama, a temeljem općeg Zakona o koncesijama. Ovlasti lokalne samouprave su u tom pogledu značajne.
U gradskom Uredu za zdravstvo i branitelje grada Zagreba sastali smo se s pomoćnicom pročelnika za zdravstvo, Lidijom Hrastić-Novak, dr.med.
Obzirom da grad Zagreb do sada nije napravio Ugovor o koncesijama, predali smo naše primjedbe na osnovni ugovor koji je MZSS proslijedio svim županijama (iste koje smo predali na MZSS prije dva tjedna). Gđa Hrastić-Novak vjeruje da će grad Zagreb znatno proširiti ponuđeni osnovni ugovor i da će pokušati precizirati sve pretpostavljene obveze i prava potpisnika. Nastojeći postići što bolje pozicije, skrenuli smo pozornost na moguće probleme koji očekuju buduće koncesionare.
Zaključeno je da ćemo održavati redovite sastanke svaka dva tjedna i pokušati kvalitetno dogovoriti sve točke budućeg ugovora prije nego izađe u javnost.
Želimo vjerovati da će tako i biti!
U Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb Zagrebačke županije sastali smo se s v.d. pročelnika, gđom Snježanom Žunec, dipl.iur., koja mi je Ugovor o koncesiji Zagrebačke županije poslala mailom dan prije toga.
Svjesna nedorečenosti buduće koncesije, ali i obveza županije prema postojećem Zakonu o koncesijama u PZZ, gđa Žunec pristala je ozbiljno razmotriti naše primjedbe i po potrebi i mogućnostima modificirati postojeći ugovor temeljem dogovora s obiteljskim doktorima.  Dogovoreni su budući sastanci s našim predstavnicima. Više nismo mogli niti očekivati!
Uzevši u obzir potrebu daljnjih razgovora u MZSS, ponovo je kontaktiran i državni tajnik Dražen Jurković, koji je pristao na novi sastanak, a datum će uskoro biti preciziran.
Želimo i dalje vjerovati u dobru volju i zdrav razum, posebice stoga jer su i u MZSS svjesni nedorečenosti postojećeg zakona.
Promjena postojećeg Zakona iziskuje, osim volje ministra (je li realno očekivati da će na to pristati nakon promjena dvaju Zakona pod jakim pritiskom javnosti), vrlo kompliciranu i dugotrajnu saborsku proceduru (vidljiva na web stranici Sabora). Ono što smo mogli učiniti, učinili smo na sastanku naše pregovaračke skupine još 22.10. u MZSS , tj. prezentirali smo naše zahtjeve za izmjenama Zakona, kroz Uredbu ministra zdravstva, a oni su uzeti u razmatranje.
Do daljnjeg, svako drugo očekivanje je izvan granica naših mogućnosti, posebice jer je KoHOM tek prije nekoliko mjeseci postao relevantan sugovornik. Je li realno očekivati da KoHOM, a bez podrške strukovnih udruga ili bar cjelokupne javnosti (koju nikada nismo imali), uspije promijeniti Zakon?
Iako je do sada KoHOM napravio najveće pomake u položaju obiteljskih doktora, drago mi je da se napokon i HUOM uključio u raspravu o koncesijama (kako je javila na listu kolegica Vesna Samardžić) kroz predavanja doc.H.Tiljka u Osijeku. Navodno će ga ponoviti i u Zagrebu, Rijeci i Splitu. Osobno pozdravljam takvu inicijativu, jer bez obzira kojoj udruzi pripadamo, svi se nalazimo u istoj poziciji.
Ponovo pozivam naše koordinatore da kontaktiraju svoje županije (ako još nisu) , traže na uvid ugovore, prouče ih i predaju svoje primjedbe i prijedloge (naravno, po potrebi i uz našu pomoć). Ostale kolegice i kolege molim da im u tome pomognu, jer što nas više radi na tome, to ćemo iznaći bolja rješenja i prijedloge.
Također ponovo skrećem pozornost na potrebu našeg prisustva u Savjetima za zdravlje naših županija! Nešto smo do sada postigli – imamo predstavnike u Varaždinskoj i Zagrebačkoj županiji, a postoje i realne mogućnosti za Primorsko – goransku.
Nastavite svoje aktivnosti i u drugim županijama, jer nam to otvara mogućnosti direktnog sudjelovanja u radu lokalnih samouprava s kojima ćemo sklapati Ugovore o koncesijama.
S poštovanjem,
Senad Muslić, dr.med., SOM
član IO KoHOM-a