home NOVOSTI Sastanak Kohoma u Makarskoj 27.10.09.

Sastanak Kohoma u Makarskoj 27.10.09.

Makarski Kohomovci su sinoć imali svoj redovni sastanak, razgovaralo se o aktualnoj ( koncesije ) i ostaloj kontinuiranoj problematici. Zaključili smo da ne dolazi u obzir potpisivanje ovakvih ugovora o koncesiji ( Anita je sve lijepo obrazložila da se ne ponavljam ).

Zahvaljujemo svima u IO KoHOMA koji nesebično, rekla bih danonoćno rade za boljitak i opstanak obiteljske medicine. Pozdrav svim Kohomovcima ma gdje bili , poseban pozdrav kohomovcima splitsko- dalmatinske županije koji večeras imaju sastanak.

Žaklina