home NOVOSTI, PODRUŽNICE KoHOMA-a, RADIONICE, SPECIJALIZACIJA, WONCA “KoHOM jedinstveno kandidira: Mario Malnar, dr.med. za prvog dopredsjednika Hrvatske liječničke komore!

“KoHOM jedinstveno kandidira: Mario Malnar, dr.med. za prvog dopredsjednika Hrvatske liječničke komore!

IZVJEŠĆE SA SASTANKA VIJEĆA KoHOM-a u VUKOVARU, 04.06.2011.

Kao prvo, želimo se zahvaliti svim prisutnim kolegicama i kolegama koji su svojim prisustvom i radom doprinijeli izrazu poštovanja prema Gradu heroju – Vukovaru!

Da se ne zaboravi!

Također, želimo zahvaliti i našim domaćinima, dr Jadranki Ban te posebno dr Vesni Bosanac koja je u nedjeljno jutro odvojila dio svog vremena kako bi primila kolegice i kolege, kohomovce iz svih krajeva Hrvatske…

Sjednici Vijeća KoHOM-a je prisustvovalo i sudjelovalo u diskusijama 37 kolegica i kolega. Sjednica Vijeća je trajala, uz prekid od sat vremena radi ručka, od 09,00h do 17,00h.

Na Sjednici Vijeća su doneseni slijedeći zaključci:

1. Odluka Vijeća i Izvršnog odbora KoHOM-a, usvojena većinom glasova, je da predstavnik ispred naše udruge za mjesto izvršnog dopredsjednika HLK bude dr Mario Malnar.

2. Odluka Izvršnog odbora KoHOM-a, uz potvrdu Vijeća, je da naš predstavnik za mjesto predsjednika povjerenstva za PZZ bude dr Senad Muslić.

3. Izvršni odbor i Vijeće su predložili potencijalne predstavnike KoHOM-a u svim povjerenstvima HLK, oko čega još dodatno traju konzultacije.

4. Na sastanku su usvojena jasna stajališta o nepovoljnim ugovorima koji su nametnuti obiteljskim liječnicima od strane HZZO-a i koje su liječnici bili primorani potpisati kako ne bi ugrozili svoje koncesijske ugovore.

Osnovni elementi nepovoljnih ugovora sa Zavodom su:

– Financijsko kažnjavnje u visini 10-30% na brutto primanja („glavarinu“) tima, što je u suprotnosti sa Zakonom o zdrastvenoj zaštiti, koji govori o NAMJENSKIM sredstvima za liječenje osiguranika HZZO

– Pitanje kažnjavanje liječnika ukoliko ne organiziraju uzorkovanje venske krvi, novom uvedenom standardnom postupku u nestandardnim tehničko-sanitarnim uvjetima gotovo 80% ordinacija, (pitanje posebne treće prostorije – previjališta) te nestandardnom broju opredijeljenih osiguranika (nacionalna strategija Vlade RH je da maksimalni broj pacijenata po timu bude 1500)

– Pitanje nedefiniranog rada u COM-u koji je uvjetovan ugovorom s HZZO. Isto tako pitanje nejednake financijske isplate liječnicima za isti obavljeni posao isključivo prema broju opredijeljenih osiguranika

– Pitanje pravno nereguliranog rada liječnika kroz sustav dežurstva i pripravnosti – niz liječnika radi bez ugovora a snose materijalnu i svaku drugu odgovornost u takvom sustavu rada

– Pitanje ukidanja oblika rada liječnika kroz sustav pripravnosti

– Pitanje informatizacije – neregulirani status osiguranika koji ne dozvoljavaju slanje svojih podataka putem CEZH-a, uz kršenje nekoliko Zakona RH. To posljedično dovodi do mogućnosti tužbe osiguranika prema svojim liječnicima

– Pitanje kršenja Zakona o radu od strane liječnika koji su dužni provoditi ugovorne akte Zavoda – pravilnik MZSS o radnom vremenu! Posljedično slijede sudske tužbe prema liječnicima, kako je to već sada aktualni slučaj kolegice iz Karlovca

Isto tako , na sastanku je naglašeno da su liječnici konstantno izloženi ometanju u radu, mobbingu i kažnjavanju od strane državne administracije, posebice od kada je pokrenuta „e-reforma“. Nije prošlo dugo vremena od „slučaja“ Gračac, a sada imamo isti takav slučaj kolegice sa Brača (17 godina bez godišnjeg odmora, uz stalnu, bilo pripravnost ili dežurstvo).

S obzirom na sve gore navedeno, Vijeće i Izvršni odbor su donijeli odluku o žurnom pronalaženju adekvatnog odvjetničkog ureda (koji treba zadovoljavati kriterije primjerene zahtjevima udruge) kako bi pokrenuli UPRAVNI POSTUPAK prema HZZO-u po gore navedenim elementima.

Također, Izvršni odbor je izvjestio Vijeće da je prema HLK uputio slijedeće zahtjeve:

– Zahtjev za jasnim očitovanjem HLK o nepovoljnim ugovorima od strane HZZO, posebice pošto su o svim gore navedenim elementima HLK i KoHOM imali identične stavove koje su jasno i javno prezentirali, kako kroz državne strukture tako i putem medija

– Zahtjev za „monitoriranjem“ u svakodnevnom radu liječnika u OM, sa ciljem da se jasno dokaže u kakvim uvjetima rade obiteljski liječnici pod svakodnevnim pritiskom državne administracije, te sve većeg broja nezadovoljnih pacijenata

5. Izvršni odbor je izvjestio Vijeće o sastanku u HLK 02.svibnja, 2011., gdje su bili prisutni i predstavnici Hrvatske komore biokemičara, Hrvatske komore medicinskih sestara te Hrvatske komore zdrastvenih radnika, na temu vađenja krvi u ordinacijama OM. Isti je sastanak rezultirao zajedničkom promemorijom svih prisutnih Komora u zdravstvu i KoHOM-a, koja na prvom mjestu predlaže nekažnjavanje liječnika ukoliko nisu proveli postupak uzorkovanja venske krvi obzirom na tehničko-sanitarne uvjete te vremenske normative uvjetovane brojem opredijeljenih osiguranika i dobnom strukturom pacijenata. Također jedan od zaključaka sudionika sastanka je da se postupak vađenja krvi koji je postao standardan, izdvoji iz ukupne sume DTP-a (mjesečnog limita).

6. Izvršni odbor je izvjestio Vijeće o održanim sastancima s HZZO – ožujak i svibanj 2011., gdje su osnovne teme bile već navedeni problemi u nepovoljnim ugovorima s HZZO. Na tim sastancima, uz KoHOM su bili i predstavnici HLK s kojima smo državnoj administraciji prenijeli zajedničke stavove i zahtjeve, kako bi korigirali spomenute ugovore.

Ovdje treba naglasiti da je HZZO uvažio opasku KoHOMa, te je u djelu ugovora koji govori o COM-u, ispravio onaj dio teksta koji utvrđuje da se COM formira na NAJMANJE 25.000 stanovnika (objavljeno i u NN).

Također je naglašeno da Zavod ne namjerava kažnjavati liječnike po pitanju uzorkovanja venske krvi, no mi smo inzistirali da se isto briše iz ugovornih akata. (Prije nekoliko dana ministar je u dnevnim novinama izjavio da po tom pitanju ne namjerava kažnjavati liječnike !?)

7. Izvršni odbor je podsjetio Vijeće na zadatke koji su bili na dnevnom redu prethodnog sastanka Vijeća u Zagrebu, u hotelu Palace 05.02.2011.:

– ICPC – pitanje drugačijeg načina praćenja rada liječnika u OM. Dr Ines Zelić- Baričević je izvjestila da se po ovom pitanju odvijaju radnje koje su u toku, te će se sa završnim prijedlozima izaći pred HLK, koja je izrazila zainteresiranost i predložila formiranje radne skupine, kako bi se ovaj projekt kvalitetno prezentirao MZSS i HZZO.

– SPECIJALIZACIJA OM – radna grupa koja je formirana od strane KoHOMa (Morena Butković, Tanja Pekez-Pavliško, Dijana Ramić-Severinac, Ines Zelić- Baričević, Vjekoslava Amerl-Šakić) dobila je zadatak da u što kraćem roku izradi dokument o specijalizaciji OM kako ju vidi struka. Posebno je to važno jer upravo ovih dana radna grupa Katedre donosi svoj sud o istome. Također je predloženo da radna grupa prezentira model statusa potencijalnih specijalista liječnika OM koji imaju 15, 20 ili više godina radnog staža u obiteljskoj medicini uz mogućnost polaganja specijalističkog ispita (kako su to rješile neke zemlje Europske Unije), posebno uzevši u obzir kako nemamo dovoljno liječnika specijalista a kako ih očekujemo sa ulaskom u Evropu (Rumunjska, Bugarska, …)

8. WONCA – imenovani su predstavnici KoHOM-a prema WONCA-i i najavljeni prvi radni sastanci. Predstavnik u WONC-i je dr. Mario Malnar, a slijedeće vijeće je u Trogiru 23. rujna 2011. godine

Na kraju, želimo reći da se još jednom (kao i uvijek do sada) pokazalo da su naša druženja temperamentna, podugačka u radnom dijelu, ali da donose pravilne zaključke s kojima korak po korak idemo dalje na dobrobit OM, ali i cijele naše struke.

Za Izvršni odbor KoHOM-a,

Bari Šita, Leonardo Bressan

Discover more from KoHOM

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading