home kongres 2012, SPECIJALIZACIJA Brošura za strane specijalizante

Brošura za strane specijalizante

Drage kolegice i kolege liječnici opće/obiteljske medicine,

Izuzetno mi je veselje i zadovoljstvo s vama svima podijeliti brošuru o projektu koji smo prirpremali pola godine. Na našem trećem kongresu KoHOM-a ugostili smo 20 specijalizanata iz Europske unije i Izraela.

Tijekom njihova prva tri dana boravka u Hrvatskoj, domaćini su im naši kolege i kolegice u čijim domovima i ordinacijama specijalizanti borave. Nakon toga zajedno putuju na Bol i pridružuju nam se na kongresu na kojemu je priređen i poseban dio programa na engleskom jeziku.

Ovom prilikom se zahvaljujem svim kolegicama i kolegama koji su se pokazali svoje gostoprimstvio i primaju specijalizante u svoje domove i ordinacije, te mladoj ekipi koja mi je svesrdno pomogla u ovom projektu ( Franko Haller, ekipa Conventus Creda, kolegica Tanja Pekez Pavliško…) kao i obiteljima naših domaćina koji su pristali na ovu avanturu.

Srdačan pozdrav svima i vdimo se u Bolu….

Dijana Ramić Severinac,

član EC VdGm-a za Hrvatsku