home kongres, NAJAVE 2. Kongres Hrvatskog društva za sigurnost pacijenta

2. Kongres Hrvatskog društva za sigurnost pacijenta

2_kongres_zastita_pacijenta_banner

Zagreb, Hotel International
14-15. studeni 2014

● Kako hrvatski pružatelji zdravstvene zaštite mogu postati centri u europskoj referentnoj mreži
● Kako razriješiti medicinske greške u bolnicama – europske prakse
● Objava nacionalnih smjernica za identifikaciju i verifikaciju pacijenata
● Sigurnosne prakse u hrvatskim bolnicama
● Dodjela 2. Godišnje nagrade za unapređenje sigurnosti pacijenata

Program 2. kongresa Hrvatskog društva za zaštitu pacijenata

EU se bavi sigurnošću pacijenta preko raznih inicijativa, uključivo kvalitete i sigurnosti krvi, tkiva i organa; kvalitete, sigurnosti i učinkovitost lijekova i medicinskih proizvoda; programa za rano otkrivanje malignih oboljenja i prava pacijenta u prekograničnoj zdravstvenoj zaštiti. Tijekom kongresa upoznati ćemo metode i alate za unapređenje sigurnosti pacijenta, rezultate i izazove implementacije i daljnje direktive na makro, mezo i mikro razini zdravstvene zaštite.

Predstavnici Europske komisije prezentirati će mrežu za Europske referentne centre kao jedno od glavnih područja prekogranične suradnje između država članica, koji će pomoći kod unapređenja pristupa visokokvalitetnoj, specijaliziranoj zdravstvenoj zaštiti, djelovati kao žarište medicinske edukacije i istraživanja, pomoći kod razmjene informacija i evaluacija, posebno kod rijetkih bolesti, te dati pregled potrebnih regulatornih, administrativnih i financijskih zahtjeva.

Budući da je pokret za sigurnost pacijenta multidisciplinaran posebni dio kongresa će se baviti pitanjima medicinskog prava uz sudjelovanje pravnika zdravstvene zaštite i regulative. Sudionici će dobiti uvid u aktualne svjetske trendove na području sigurnosti pacijenta putem predavanja sa pridruženim radionicama sa ciljem da pomognu u naporima kod metoda i alata za implementaciju sigurnosti pacijenta u organizacijama zdravstvene zaštite. I konačno najvrjednijima od nas, koji su u ovoj godini uspješno primjenjivali metode za unapređenje sigurnosti za pacijenta, dodijeliti će se godišnja nagrada HDSP.

Program 2. kongresa Hrvatskog društva za zaštitu pacijenata