home NOVOSTI, RADIONICE Kongres KoHOM, Hotel ANTUNOVIĆ – 2010.

Kongres KoHOM, Hotel ANTUNOVIĆ – 2010.

Petak, 16.4.2010.

1.dan Kohomova Kongresa

Predstavljanje i izbor kandidata za IO,NO i Mirovno vijeće. Prisutni dr Jakšić, dr Jelić, dr Vrcić, dr Lidija Gajski, Gračac d.o.o., Splićani, Centar, Seoska doktorica, Karlovčani….bogat ručak, “štandovi”, raznovrsne radionice.

————————————

FOTO-GALERIJA ovdje

————————————

FOTO GALERIJA nastavak ovdje

————————————

Na skupštini su izabrani članovi IO-a:
1. Dr Vjekoslava Amerl Šakić
2. Dr Leonardo Bressan
3. Dr Željko Gumzej
4. Dr Mario Malnar
5. Dr Vinko Pešić
6. Dr Bari Šita
7. Dr Ida Jaugust Šita

Članovi NO:
1. Dr Željko Bakar
2. Dr Ines Balint
3. Dr Ljiljana Ćenan

Članovi MV:
1. Dr Zrinko Karlović
2. Dr Aleksandar Ljubotina
3. Dr Mladen Štritof

Renata Pavlov, dr. med.