home Iz TISKA, NOVOSTI POU Kutina u EU projektu

POU Kutina u EU projektu

european-flagPučko otvoreno učilište Kutina potpisalo je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstva za provedbu EU projekta “E-programi stručnog usavršavanja – palijativna skrb” u okviru natječaja “Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih – faza II” financiranog iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa “Razvoj ljudskih potencijala” 2007.-2013. Ugovor je potpisan sa Ministarstvom znanosti obrazovanja i sporta.Vrijednost je projekta 1.284.282,32 kn, a provedba će trajati 12 mjeseci. Nositelj projekta je Pučko otvoreno učilište Kutina, a partneri: Učilište Ambitio, Senecta Plus d.o.o. i Udruga KoHOM. Projekt je razvila Razvojna agencija Mrav u suradnji s djelatnicima Pučkog otvorenog učilišta Kutina.

Svrha projekta je riješiti problem manjka kvalificiranih ljudskih resursa i obrazovnih programa u sektoru socijalnih usluga i zdravstvenom sektoru, odnosno u području palijativne skrbi. Cilj se namjerava postići kroz stvaranje obrazovnih programa stručnog usavršavanja u pružanju palijativne skrbi, točnije dva programa: Njegovateljica za palijativni pristup i Medicinska sestra za palijativnu skrb, koji će se razviti u suradnji s Udrugom KoHOM. U sklopu projekta će se osposobiti 10 andragoških djelatnika za provođenje navedenih programa, koji će se održavati u formi e-učenja, čime se dugoročno grade i osnažuju kapaciteti ustanova za obrazovanje odraslih, Pučkog otvorenog učilišta Kutina i Učilišta Ambitio Zagreb.

Za vrijeme trajanja projekta provest će se pilot program e-obrazovnih interaktivnih programa usavršavanja za palijativnu skrb koji će biti usmjereni na 20 osposobljenih njegovateljica i 20 medicinskih sestara, koje će svoje kompetencije stečene usavršavanjem koristiti u daljnjem radu te povećati mogućnosti zapošljavanja.

Projektom “E-programi stručnog usavršavanja – palijativna skrb” povećava se dostupnost kvalitetnih stručnih programa usavršavanja za odrasle polaznike na području LAG-a Moslavina, Zagreba i Zagrebačke županije koji se temelje na potrebama poslodavaca te se pomaže u zapošljavanju teže zapošljivih skupina na tržištu rada.