home HZZO, Iz TISKA, NOVOSTI, TOP NOVOSTI Obavijest o financiranju pripravničkog staža

Obavijest o financiranju pripravničkog staža

Obavijest o financiranju pripravničkog staža doktora medicine, doktora dentalne medicine, magistara farmacije i magistara medicinske biokemije u 2016. godini

[box] Poveznica na portalu HZZO: http://www.hzzo.hr/obavijest-o-financiranju-pripravnickog-staza-doktora-medicine-doktora-dentalne-medicine-magistara-farmacije-i-magistara-medicinske-biokemije-u-2016-godini/ [/box]

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) na 5. redovnoj sjednici, održanoj dana 20. srpnja 2016. godine donijelo je Odluku o financiranju pripravničkog staža doktora medicine, doktora dentalne medicine, magistara farmacije i magistara medicinske biokemije u 2016. godini.

Navedenom Odlukom odobreno je Zavodu financiranje pripravničkog staža doktora medicine, doktora dentalne medicine, magistara farmacije i magistara medicinske biokemije u 2016. godini, u ugovornim zdravstvenim ustanovama (bolničkim zdravstvenim ustanovama, poliklinikama i ljekarničkim zdravstvenim ustanovama čiji su osnivači županije i Grad Zagreb, ustanovama hitne medicinske pomoći, domovima zdravlja i zavodima za javno zdravstvo) i kod drugih ugovornih subjekata Zavoda, koji sa Zavodom imaju sklopljen ugovor za provođenje zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (poliklinikama i ljekarničkim zdravstvenim ustanova čiji su osnivači druge pravne i fizičke osobe te privatnim zdravstvenim radnicima).

Izbor pripravnika zdravstvenih radnika provodit će se u ugovornim zdravstvenim ustanovama odnosno u drugim ugovornim subjektima Zavoda na sljedeći način:

  • ugovorne zdravstvene ustanove obvezne su samostalno provesti postupak javnog natječaja, s tim da se broj pripravnika za koje će Zavod financirati pripravnički staž utvrđuje prema kriterijima propisanim odredbama članka 2. do 5. stavka 1. Pravilnika o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž („Narodne novine“ broj: 124/13.).

Prije objave javnog natječaja ugovorne zdravstvene ustanove obvezne su od Zavoda ishoditi suglasnost na broj pripravnika za koje namjeravaju provesti javni natječaj.

  • drugi ugovorni subjekti Zavoda (poliklinike i ljekarničke zdravstvene ustanove čiji su osnivači druge pravne i fizičke osobe te privatni zdravstveni radnici) obvezni su samostalno provesti postupak izbora pripravnika za financiranje pripravničkog staža, s tim da će Zavod financirati pripravnički staž za samo jednog pripravnika odgovarajućeg zdravstvenog usmjerenja.

Prije provođenja postupka prijave potrebe za radnikom pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje drugi ugovorni subjekti Zavoda obvezni su od Zavoda ishoditi suglasnost za provođenje navedenog postupka.

Nakon provedenog javnog natječaja odnosno postupka po prijavi potrebe za radnikom pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje ugovorne zdravstvene ustanove odnosno drugi ugovorni subjekti Zavoda s izabranim pripravnicima sklopit će ugovore o radu na određeno vrijeme radi provođenja pripravničkog staža. Sklopljene ugovore o radu ugovorne zdravstvene ustanove i drugi ugovorni subjekti Zavoda dostavit će Zavodu radi sklapanja ugovora o financiranju pripravničkog staža.

Financiranje pripravničkog staža provodit će se na način da će Zavod ugovornim zdravstvenim ustanovama i drugim ugovornim subjektima Zavoda vršiti povrat isplaćene osnovne plaće za pripravnike s kojima su sklopili ugovore o radu na određeno vrijeme. Osnovna plaća za navedene pripravnike utvrdit će se u skladu sa Zakonom o plaćama u javnim službama (“Narodne novine” broj 27/01. i 39/09.), Zakonom o osnovici plaće u javnim službama (“Narodne novine” broj 39/09. i 124/09.), Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (“Narodne novine” broj 25/13., 72/13., 151/13., 9/14., 40/14, 51/14. 77/14., 83/14. 87/14., 120/14., 147/14., 151/14., 11/15., 32/15., 38/15. i 60/15., 83/15., 112/15. i 122/15.), Kolektivnim ugovorom za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (“Narodne novine” broj 143/13. i 96/15.) i u skladu s ostalim važećim zakonskim propisima koji uređuju plaću pripravnika.

Ugovorne zdravstvene ustanove odnosno drugi ugovorni subjekti Zavoda bit će obaviješteni putem web stranice Zavoda o postupku ishođenja suglasnosti na broj pripravnika za koje namjeravaju provesti javni natječaj odnosno o postupku ishođenja suglasnosti za provođenje postupka po prijavi potrebe za radnikom pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.