home edukacije, predavanja, Tečaj Tečaj: Klinička prehrana

Tečaj: Klinička prehrana

KBC SESTRE MILOSRDNICE ZAGREB
CENTAR INTERVENCIJSKE GASTROENTEROLOGIJE
ZAVOD ZA GASTROENTEROLOGIJU I HEPATOLOGIJU
KLINIKE ZA UNUTARNJE BOLESTI

Klinička prehrana u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Zagreb \ 5.5.2018.\
Multimedijska dvorana KBCSM

Zavod za gastroenterologiju i hepatologiju KBC Sesetre milosrdnice u suradnji sa Hrvatskim društvom obiteljskih doktora, Koordinacijom hrvatske obiteljske medicine i Hrvatskom udrugom patronažnih sestara organiziraju tečaj o kliničkoj prehrani s posebnim osvrtom na izazove koji se susreću u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Ova kategorija zdravstvene skrbi ima nezaobilaznu ulogu u prepoznavanju i dugotrajnoj brizi za pothranjene bolesnike, a posebno one koji se hrane nekom od arteficijalnih tehnika. Cilj tečaja je razvijanje kontinuirane komunikacije među svim dionicima skrbi za ove bolesnike te usvajanje teorijskih znanja i praktičnih vještina nužnih u svakodnevnom radu. Tečaj je namijenjen liječnicima obiteljske medicine, medicinskim sestrama u
ordinacijama obiteljske medicine i patronažnim sestrama.

[box] Pozivnica: Klinička prehrana prva obavijest[/box]

TEME
• Specifičnosti prehrane u različitim skupinama bolesnika (kronične nemaligne bolesti, maligne bolesti, gerijatrijska populacija)
• Nazogastrična sonda – od indikacije do njege
• PEG – od indikacije do njege
• Sistemi za hranjenje
• Enteralna pumpa
• Radionica s opremom

Kotizacija tečaja iznosi 1000 + PDV kn
Prijavu (ime, prezime, ustanova, OIB, e-mail, kontakt telefon) potrebno je poslati na adresu: gastro.edu@kbcsm.hr
Program boduje Hrvataska liječnička komora i Hrvatska komora medicinskih sestara


KBC SESTRE MILOSRDNICE ZAGREB
ZAVOD ZA GASTROENTEROLOGIJU I HEPATOLOGIJU
KLINIKA ZA UNUTARNJE BOLESTI
Vinogradska cesta 29, 10000 Zagreb

Tehnički organizator:
FarGo Putnička agencija d.o.o.
OIB: 83367016905; tel.0911947449,
mail adresa: info@fargo.hr
IBAN: HR3024840081135004860