home edukacije Konstipacija u teoriji i praksi

Konstipacija u teoriji i praksi

Zavod za gastroenterologiju i hepatologiju Kliničke bolnice Sveti Duh;

U organizaciji Referentnog centra za funkcijske poremećaje GI sustava Zavoda za gastroenterologiju i hepatologiju KB Sveti Duh i Sekcije za funkcijske i motilitetne poremećaje HGD-a održat će se, po treći put, poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja liječnika

“Konstipacija u teoriji i praksi: Od obiteljskog liječnika i gastroenterologa do kirurga“

dana 22. rujna 2018. godine od 08:30- 18:00 sati

u predavaonici Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242 u Zagrebu.

Organizira se za liječnike obiteljske medicine, specijaliste gastroenterologije, specijalizante gastroenterologije, ostalih subspecijalizacija iz područja interne medicine, specijalizante hitne medicine i anesteziologije i sve ostale zainteresirane.

Program tečaja pogledajte ovdje.

Plakat pogledajte ovdje.