home RADIONICE MALIGNE BOLESTI I POREMEĆAJI KONTINENCIJE KAO KOMORBIDITET

MALIGNE BOLESTI I POREMEĆAJI KONTINENCIJE KAO KOMORBIDITET

POZIVAMO VAS NA KONGRES

MALIGNE BOLESTI I POREMEĆAJI KONTINENCIJE KAO KOMORBIDITET, Hotel Well, Tuhelj, 8. – 10.2.2019.

Detalje pogledajte na:

https://contres.hr/kontinencija-2019/maligne-bolesti-i-poremecaji-kontinencije-kao-komorbiditet/

 

Prijave možete izvršiti na:

https://contres.hr/kontinencija-2019/kontinencija-prijavni-obrazac/

 

Program  pogledajte na:

https://contres.hr/wp-content/uploads/2019/02/KONTI_program.pdf