home edukacije, RADIONICE Radionica: Noga glavu čuva

Radionica: Noga glavu čuva

Radionice „Noga glavu čuva“, a u organizaciji HEVI (Hrvatska endovaskularna inicijativa) održati će se u nekoliko gradova:

Varaždin / 09.11.2019.

Šibenik / 16.11.2019.

Pula / 30.11.2019.

Slavonski Brod / 07.12.2019.

Više o radionicama možete pročitati na web stranici: https://hevi.hr/radionice.html

Na istoj web stranici su moguće i prijave za sudjelovanje po pojedinim gradovima.

Radionice NOGA GLAVU ČUVA su nastavak djelovanja javnozdravstvene akcije kojoj je cilj podizanje svijesti o amputacijama nogu koje su posljedica periferne arterijske bolesti (PAB) i kritične ishemije noge (CLI).

Namijenjene su svim liječnicima koji su uključeni u liječenje PAB (liječnici obiteljske medicine, kardiolozi, radiolozi, vaskularni kirurzi, endokrinolozi).

Cilj radionice je okupiti što je više stručnjaka iz lokalnih sredina, upoznati se sa opasnostima koje nosi sa sobom PAB, podsjetiti se na najnovije stavove u prevenciji i liječenju PAB te posebno dati naglasak na potrebu zajedničkog pristupa različitih struka u cilju što boljeg liječenja bolesnika s PAB. U radionicama će se obraditi teme kao što su procjena kardiovaskualarnog rizika kod bolesnika s PAB, adekvatan izbor statina i antihpertenziva u liječenju PAB, a posebno će se diskutirati o ulozi endovaskularnog i kirurškog liječenja u bolesnika s PAB i CLI.

Tijekom radionica će se u formi okruglog stola okupiti relevantni stručnjaci iz navedenih područja te će se pokušati donijeti smjernice za postupanje sa bolesnicima s PAB specifične za pojedine lokalitete sa ciljem unapređenja što ranijeg otkrivanja PAB i odgovarajućeg liječenja.