home edukacije Poslijediplomski tečaj: MIGRENA – ISTINE  I  ZABLUDE

Poslijediplomski tečaj: MIGRENA – ISTINE  I  ZABLUDE

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Katedra za neurologiju

Klinika za neurologiju KBC-a Zagreb

Hrvatsko neurološko društvo

Sekcija za glavobolje Hrvatskog neurološkog društva

Hrvatska liječnička komora

organiziraju

poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije

 

MIGRENA –

ISTINE  I  ZABLUDE

Obilježimo Hrvatski dan migrene

Voditeljica tečaja

Prof.prim.dr.sc. Darija Mahović Lakušić

 

Medicinski fakultet Zagreb, 20. i 21. ožujka 2020.

Sveučilišta u Zagrebu

Šalata 3

Zgrada dekanata

Biološka dvorana

 

KOTIZACIJA

 

Kotizacija uključuje sudjelovanje i prateći priručnik u izdanju Medicinske naklade te iznosi 650,00 kuna, a uplaćuje se na žiro-račun Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, br. HR8423400091110024619  s pozivom na broj 15246 i naznakom za tečaj “Migrena – istine i zablude”.

Molimo polaznike da dokaz o uplaćenoj kotizaciji (uplatnicu ili presliku) donesu sa sobom i pokažu tijekom registracije.

Tečaj je bodovan s 1.0 bodom (europski sustav bodova- ECTS) od Medicinskog fakulteta, te s  8 bodova za slušače, a 10 za predavače od Hrvatske liječničke komore.

 

Ovdje možete pogledati PROGRAM