home edukacije WEBINAR: Liječnici obiteljske medicine – pridruženi članovi proširenog multidisciplinarnog tima za liječenje bolesnika s rakom dojke

WEBINAR: Liječnici obiteljske medicine – pridruženi članovi proširenog multidisciplinarnog tima za liječenje bolesnika s rakom dojke

KoHOM je u suradnji s tvrtkom Roche d.o.o. organizira virtualni stručni sastanak s temom:

 

Liječnici obiteljske medicine – pridruženi članovi proširenog multidisciplinarnog tima za

liječenje bolesnika s rakom dojke

 

Webinar će biti održan 04.11.2020. u terminu 17:00 – 18:45 sati

Moderator: prof.dr.sc. Eduard Vrdoljak

Program

17:00 – 17:05  Pozdravna riječ – ciljevi sastanka

17:05 – 17:15  Uvod  – prof.dr.sc. Eduard Vrdoljak

17:15 – 17:25  Principi liječenja ranog raka dojke – prof.dr.sc. Stjepko Pleština

17:25 – 17:35  Dokazi o boljim ishodima liječenja neoadjuvantnim pristupom – doc.dr.sc Robert Šeparović

17:35 – 17:45  Liječenje bolesnika s rakom dojke iz perspektive liječnika obiteljske medicine – dr Jadranka Karuza

17:45 – 18:30  Diskusija

Plan (zajedničkih) aktivnosti

Za sudjelovanje na webinaru prijavite se na mail kohom.ured@gmail.com