home NOVOSTI POZIV: Izborna skupština Koordinacije hrvatske obiteljske medicine

POZIV: Izborna skupština Koordinacije hrvatske obiteljske medicine

Poštovane kolegice i kolege,
pozivamo Vas na Izbornu skupštinu Koordinacije hrvatske obiteljske medicine koja će se održati
21.6.2022. u Kongresnom centru Amadria s početkom u 17:30 sati
Dnevni red:
1. Izbor radnih tijela Skupštine i izborne komisije
2. Izvješće predsjednice KoHOM a o radu Udruge: Nataša Ban Toskić izvješće o radu za 2021 .g
3. Izvješće Tajnice KoHOM a o radu: Zrinka Huđek Leskovar izvješće o radu tajnice za 2021 .g.,
financijsko izvješće
4. Financijski plan
5. Izvješće poslovne tajnice Ehlimana Planinac
6. Izvješće Nadzornog odbora
7. Izvješće Mirovnog vijeća
8. Izvješće o radu odvjetnika: Hrvoje Raić
9. Izborna skupština
  • Prijedlog kandidata za predsjednicu/predsjednika i glasovanje
  • Prijedlog kandidata za novi mandat IO a i glasovanje
  • Prijedlog kandidata za NO i glasovanje
  • Prijedlog kandidata za MV i glasovanje
10. Razno
Napomene:
Skupštinu čine redoviti, poslovno sposobni članovi Udruge , prisutni na sjednici Skupštine Udruge ili oni koji su zakonski opunomoćili drugog člana Udruge da ih zastupa na sjednici Skupštine Udruge. Opunomoćenikom na sjednici Skupštine Udruge je moguće biti samo za jednog člana Udruge, s tim da je valjanu punomoć za zastupanje člana Udruge potrebno dostaviti Izvršnom odboru najmanje 30 dana prije održavanja sjednice Skupštine.

Pravo glasa imaju svi redoviti članovi Udruge.

U skladu s čl. 23. Statuta u radu Skupštine mogu sudjelovati: gosti, podupirući i počasni članovi Udruge, ali bez prava odlučivanja.

Kako biste ostvarili svoje pravo nužno je da imate podmirenu članarinu. Stanje članarine možete provjeriti kod predsjednika/dopredsjednika Vaše podružnice ili na kohom.ured@gmail.com

Radujemo se našem ponovnom susretu,

 

Nataša Ban Toskić
Predsjednica KoHOMa