home NOVOSTI Pristup liječniku iz vlastitog doma: KoHOM podržao projekt virtualne ambulante

Pristup liječniku iz vlastitog doma: KoHOM podržao projekt virtualne ambulante

Pandemija je pred sve nas postavila nove izazove – osim što danas znamo da COVID-19 predstavlja poseban rizik za srčane bolesnike[1], zbog prisutnosti virusa istovremeno je nastupio i zabrinjavajući trend izbjegavanja posjeta liječniku1 što predstavlja dodatan rizik za uspješno liječenje, posebice kod kroničnih bolesnika, ali i onemogućuje pravovremenu detekciju i prevenciju kardiovaskularnih bolesti općenito, koje su, znamo, i dalje vodeći uzrok smrtnosti u Hrvatskoj i svijetu1.

Koordinacija liječnika hrvatske obiteljske medicine (KoHOM) podržala je poseban projekt posvećen upravo rješavanju ovog problema: U suradnji s tvrtkom Novartis i klinikom za liječenje kardiovskularnih bolesti Magdalena, pokrenuta je jedinstvena usluga virtualne ambulante, koja pacijentima omogućuje pristup kardiološkom pregledu i konzultacijama sa specijalistom kardiologom iz vlastitog doma. Putem virtualne ambulante pacijentima se omogućuje pristup stručnom mišljenju o njihovom zdravstvenom stanju, interpretacija nalaza te upute za nastavak liječenja.

Namjera je kroz ovu inicijativu što je više moguće smanjiti posljedice pandemije na kardiovaskularne bolesnike te poduprijeti pacijente da dobiju zdravstvenu uslugu, čak i onda kada odlazak liječniku za njih predstavlja dodatan zdravstveni rizik. Za pacijente će ova usluga biti dostupna putem njihovog obiteljskog liječnika te se nadamo uspješnom odazivu u početnoj fazi projekta.

 

[1] https://zjzka.hr/svjetski-dan-srca-29-9-2021/

Discover more from KoHOM

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading